Kan plantene leve uten blader?

Hva bruker plantene bladene til, og finnes det planter som overhodet ikke har blader?

Bladene spiller en meget viktig rolle i plantenes livssyklus. I bladene foregår den viktige fotosyntesen, prosessen som produserer energi til planten. Det foregår på den måten at det grønne fargestoffet i bladene, klorofyllet, omdanner solstrålenes energi til kjemisk energi som planten kan utnytte. Plantene kan bare unnvære bladene i perioder da energibehovet er forsvinnende lite, eller hvis andre deler av planten overtar bladenes funksjon. I det førstnevnte tilfellet kaster plantene bladene for å spare energi. Det skjer hos planter som står i områder med stor årstidsvariasjon, og som ikke kan vokse i visse perioder. I kalde vintrer lønner det seg ikke for plantene å ha blader. Bladene ville få frostskader av kulden, og sollyset er i alle fall sparsomt. I tørkeperioder kaster plantene derimot bladene for å holde på vannet. Vannet i plantene fordamper nemlig gjennom små porer i bladene. En art som kaster bladene på en helt usedvanlig måte, er det sørafrikanske pilkoggertreet, som i tørkeperiodene ikke bare kvitter seg med bladene, men også en stor del av grenene. Andre planter, som den amerikanske kaktusfamilien, mangler bladene helt. De lever i områder med stor vannmangel, og derfor er det mest vann-økonomisk å være helt uten blader. Til gjengjeld har plantenes stengler eller stammer overtatt bladenes funksjon. De tar seg av plantens fotosyntese, og de er grønne fordi de inneholder klorofyll. Kaktusplantenes egentlige blader er i stedet blitt omdannet til de velkjente og beryktede tornene.