Kan fotosyntesen skje om natten?

Sollys er en form for energi, og for at det skal kunne brukes av grønne planter til fotosyntese, må bølgelengden ligge mellom 400 og 700 nm. Dette spekteret kalles PAR (Photosynthetically Active Radiation). Samtidig må lysstyrken være så stor at plantens fotopigmenter kan absorbere energien. Styrken angis som antallet fotoner som treffer et bestemt areal i et bestemt tidsintervall. PARs absolutte minimum er 10 nmol fotoner per m2 per sekund for at plantenes fotosyntese skal gå som den bør. Spørsmålet er om sollyset som reflekteres av fullmånen og ved det taper energi, kan levere et slikt minimum på en skyfri natt. Det går bare nesten. Forskere har anslått at Jorden på skyfrie netter med fullmåne i høyden mottar 0,5–5 nmol fotoner per m2 per sekund, og det betyr at månelyset er for svakt til å sette i gang fotosyntesen.