Hvorfor vokser ikke trærne inn i himmelen?

Trær fortsetter ikke å vokse. Hva setter egentlig grensen for trærnes vekst?

Noen trearter kan leve i flere tusen år, og derfor skulle man jo tro at de kunne vokse til enorme høyder. De fysiske lovene setter likevel en grense for trærnes vekst. Det skyldes måten som vanntransporten opp gjennom treet foregår på. Vannet passerer gjennom små hule rør i stammen. De går fra røttene, som tar vann opp fra jorden, og ut i grenene til hvert enkelt blad. Prosessen drives passivt av fordampningen fra bladene. Den trekker nytt vann fra grenene ut i bladene, og det trekker igjen vann fra stammen ut i grenene. For at mekanismen skal fungere, må det være en sammenhengende vannsøyle helt fra røttene til de øverste bladene på treet. Mens vannet stiger opp gjennom stammen, forsøker tyngdekraften hele tiden å trekke det ned igjen. Før eller senere blir treet så høyt at tyngdekraften er større enn trekket fra fordampningen. Dermed ”brytes” vannsøylen, og treet slutter å vokse fordi det ikke lenger kan forsyne de øverste bladene. Det amerikanske redwood-treet og noen australske eukalyptusarter er de trærne som blir høyest. De høyeste nålevende eksemplarene er på ca. 112 m.