Hvorfor mister ikke grantrærne nåler?

Grantrær mister ikke nålene om høsten. Hvorfor ikke?

snowcovered trees

De fleste bartrær er eviggrønne og mister altså ikke nålene om høsten slik som løvtrær som feller alle bladene. I stedet skifter bartrærne ut nålene kontinuerlig etter en vanlig levetid på cirka ett til fire år.

Bartrær er tilpasset skrinn jord uten de store mengdene av nitrogen-, fosfor- og kaliumforbindelser.

Og fordi trestammene og røttene hos de eviggrønne artene har en lengre levetid enn hos løvtrærne, og nålene også varer lenger, betyr det at bartrærne er i stand til å utnytte den tilgjengelige næringen bedre enn løvtreartene. Det er blant årsakene til at eviggrønne bartrær utkonkurrerer løvtrær på næringsfattig grunn.

Bartrærne drar også nytte av solenergien og holder fotosyntesen ved like hele året. Den muligheten mangler løvtrærne, som bare kan drive fotosyntese den delen av året når de står med grønne blader.