Hvorfor har blomstene så mange forskjellige farger?

Plantene har forskjellige farger fordi de spesialiserer seg på hvert sitt dyr som kan bestøve blomstene og sikre neste plantegenerasjon. Det er slett ingen tilfeldighet at blomstene har farger, de utgjør et viktig verktøy som skiller dem ut fra de grønne omgivelsene, slik at dyrene som skal bestøve dem, får øye på dem. Blomstene er plantens kjønnsdeler, og det er stort sett insekter som bestøver dem. Men det kan også skje ved hjelp av andre dyr som fugler eller flaggermus. De søker til blomstene for å få en belønning i form av søt nektar. Det er en fordel for planten å appellere til en bestemt art av bestøvere som da til gjengjeld konsentrerer seg om denne planten. Da spres ikke pollenet til alle andre former for planter der det ikke gjør noen nytte. Fargene handler altså om å tiltrekke seg en bestemt bestøverart, og blomsterfargen avspeiler følgelig bestøverens fargesyn. Det finnes fargeløse planter som bare blomstrer om natten. Men de dufter intenst og tiltrekker seg på den måten både nattsvermere og flaggermus. Blomster som bestøves av fugler, er helst oransje og røde, for det kan fugler se. Fugler og insekter ser farger i det ultrafiolette spekteret, så mange blomster har signaler vi ikke klarer å se. Som lys langs en landingsbane viser de nøyaktig hvor insektet må lande for å finne nektaren – og dermed bestøve planten.

Naturen vår har mange ulike planter. Noen av dem er livsfarlige. Lær om de giftige plantene.