Hvorfor er bjerketrærne hvite?

Tresorter flest har mørke stammer, men ikke bjerken. Hvorfor er det slik?

Birch

Hvit eller lys bark er en fordel for trær som vokser langt mot nord. Den hvite barken sørger for at en større del av solstrålene reflekteres bort fra stammen enn om barken hadde vært mørk, og derfor er det lettere for bjerken å holde en konstant lav vintertemperatur.

Det virker kanskje para-doksalt at det er viktig å holde lav temperatur i et kaldt klima, men hvis treets temperatur svinger rundt frysepunktet hver dag, er det fare for frostskader som kan få barken til å revne og sprekke opp. Slike sprekker er fine angrepssteder for skadedyr og bakterier som kan gå løs på treet og forårsake at det dør. Hvit eller lys bark gir altså større sjanser for at treet overlever på lang sikt, og derfor er det sannsynlig at en naturlig evolusjon har utstyrt trær som vokser i nordlige og arktiske strøk med lys bark. Tresorter med mørkere bark har nemlig hatt dårligere overlevelses-muligheter og har også etterlatt seg færre etterkommere.

Man vet ikke helt hva det er som forårsaker bjerkens hvite bark. En av teoriene går ut på at det er døde celler ytterst i barken som reflekterer lyset på en bestemt måte. Denne egenskapen i barkens overflate blir oppfattet som fargen hvit av det menneskelige øyet.