Hvordan kan planter gro uten å ha røttene i jorden?

Jeg har ofte undret meg over at planter kan gro f. eks. på tak. Hvordan klarer de seg uten jord?

Jord og planter er så nær forbundet med hverandre at det virker nærmest naturstridig når vi ser en plante som vokser på et tak, en mur eller ganske enkelt på en stor stein. Men jord er faktisk ikke så nødvendig for plantene som man skulle tro. Jordens viktigste funksjon er å gi planten noe å holde seg fast i, og hvis planten kan holde seg fast på andre måter, kan den godt klare seg uten jord. Den trenger bare lys, luft og vann som inneholder en del oppløste næringsstoffer. Næringsstoffene kan komme fra jord som vannet renner gjennom, eller fra steiner det renner over. På våre breddegrader er det først og fremst moser og bregner som kan klare seg uten jord. De holder seg fast med tynne tråder som vokser inn i smale sprekker, eller kleber seg til glatte overflater. Planter som vokser på denne måten, kalles epifytter. I tropene er epifyttene svært utbredt. I regnskogen kan trærne være dekket av et tykt teppe av andre planter som bare bruker dem som plattform. Næringsstoffene kommer blant annet fra visne blader som blir ført av regnvann nedover stammen på treet.

Noen av våre giftigste planter kan se spiselige ut. Unngå å sette tennene i giftige planter ved å lære mer om Norges giftige planter.