Hvordan kan en plante bryte seg gjennom asfalten?

Man ser ofte ugress som har presset seg opp gjennom et veidekke. Hvordan klarer den det, når vi uten problemer kan rive den myke planten i stykker med fingrene?

Forklaringen på fenomenet handler om hydraulikk. Fra fysikken vet vi at det er nesten umulig å komprimere en væske. Det er et faktum som utnyttes i mange tekniske sammenhenger når man pumper en væske, vanligvis olje, frem og tilbake mellom forskjellige tanker. Man kan for eksempel løfte svært tunge ting ved hjelp av hydraulikk uten å bruke veldig stor kraft. Hvis man presser væske inn i et stort kar med et lite stempel, vil væskenivået i karet ikke stige stort. Men flyter det en eller annen gjenstand på overflaten, vil den også følge med opp, selv om den er tung. Det lille stemplet må riktignok bevege seg et nokså langt stykke, men det er ikke behov for store krefter for å gjennomføre det. Det samme prinsippet er virksomt i en plante som spirer under et lag med asfalt. Planten suger vann og pumper det inn i cellene som i all stillhet utvider seg. Cellene består i det store og hele av cellulose som ikke kan presses i stykker, og vannet innvendig kan heller ikke komprimeres. Så når trykket fra undersiden blir kraftig nok, revner overflaten og gir planten plass til å vokse videre i høyden.

Naturen vår har mange ulike planter. Noen av dem er livsfarlige. Lær om de giftige plantene.