Hvordan får en blodbøk energi?

Klorofyllet i plantenes blader sørger for å gjøre sollys om til energi. Men hva med planter som ikke har grønne blader?

Skal sollyset ha noen nytte for plantene, må det først tas opp av spesielle pigmentmolekyler. De viktigste pigmentene i grønne planter er klorofyll a og b, som fungerer som en form for antenner som fanger opp fotoner. Planter har ulike typer pigmenter i bladene for å kunne absorbere lys med forskjellige bølgelengder og dermed utnytte mer av energien i sollyset. Blader er grønne fordi klorofyll absorberer blått og rødt lys, mens grønt lys reflekteres. Blodbøken med røde blader er en variant av treet med grønne blader, og den mørkerøde fargen skyldes et høyt innhold av antocyaniner, som er røde farge-pigmenter. Klorofyllpigmentene overskygger vanligvis andre pigmenttyper i plantenes blader, men i blodbøkens blader er det altså de røde fargepigmentene som dominerer. Blodbøken får likevel energien fra fotosyntese via klorofyll, den har bare et uvanlig absorpsjonsspektrum.