Shutterstock

Hvor mye oksygen produserer en plante?

Jeg har lurt litt på om alle plantevekster utvikler like mye oksygen. Er det slik?

Plantene danner oksygen (O) av sollys, karbondioksid (CO2) og vann ved hjelp av en rekke enzymer og proteinkomplekser i bladverket. Dette kalles fotosyntese og utgjør en av Jordens mest grunnleggende prosesser.

For å produsere ett O2-molekyl og ta opp ett CO2-molekyl må plantene fange opp cirka ti lysfotoner fra sollyset. Generelt sett utnytter plantene mindre enn én prosent av sollyset som treffer bladene deres. Bare spesielt effektive planter utnytter opptil tre prosent av solenergien. Når man måler en plantes fotosynteserate, skjer det oftest ved å måle plantens O2-produksjon eller CO2-opptaket. Men metoden er ikke så enkel fordi en plante også har ulike respirasjons-prosesser som bruker O2 og frigir CO2, og som må trekkes fra i plantens gassregnskap.

Noen av de beste oksygenprodusentene har vi blant de såkalte C4-plantene i tropene. De har celler som kan konsentrere CO2 fra luften, og de er mindre utsatt for væsketap som følge av varme. Planter med ordinær fotosyntese kalles C3-planter. De trives ikke så godt i tropene og har det bedre på kjøligere steder.