Shutterstock
Venus i rummet

Hvor langt er et døgn på Venus?

Venus roterer saktere rundt sin egen akse enn rundt solen. Betyr det at et venusdøgn er lengre enn et venusår?

Et venusdøgn opplevd fra planetens overflate varer i 2802 jordtimer, som svarer til 116,75 jorddøgn. Et venusår – altså den tiden Venus bruker på å bevege seg rundt solen – er med 225 jorddøgn nesten dobbelt så langt.

Noen steder kan du imidlertid lese at et venusdøgn er lengre enn et venusår. Men det bunner i en misforståelse av hva et døgn er.

På jorden snakker vi dels om et såkalt stjernedøgn, dels om et soldøgn. Stjernedøgnet er den tiden det tar for jorden å rotere nøyaktig en gang om sin egen akse.

Et soldøgn, derimot, er den tiden som går fra en observatør på overflaten av planeten ser solen stå på et punkt på himmelen, til den står på samme punkt neste dag. Soldøgnet er altså det vi vanligvis bare kaller for et døgn.

© Shutterstock

Jupiter har det korteste døgnet

På jorden er et stjernedøgn 23 timer, 56 minutter og 4,1 sekunder, mens et soldøgn i gjennomsnitt er nøyaktig 24 timer. På Venus varer et stjernedøgn 243,03 jorddøgn – lenger enn et venusår – mens et soldøgn som nevnt bare er 116,75 jorddøgn.

Forskjellen mellom soldøgn og stjernedøgn oppstår fordi planeten, mens den roterer, også beveger seg i sin årelange bane rundt solen. Og det er bevegelsen rundt solen, kombinert med planetens rotasjon om sin egen akse, som avgjør lengden av soldøgnet.

Fordi jorden roterer om sin egen akse i samme retning som den roterer rundt solen, er jordens stjernedøgn kortere enn soldøgnet. Venus roterer derimot motsatt vei om sin egen akse enn den roterer rundt solen. Derfor er stjernedøgnet lengre enn soldøgnet på Venus.