Shutterstock

Hvor høyt mot nord går tregrensen?

Nord for en bestemt grense vokser det ikke trær. Hvorfor er det en slik grense, og ligger den like langt nord overalt?

Tregrensen er ingen klart definert linje, men derimot en jevn overgang der trærne blir stadig mindre og til slutt er helt borte.

Fenomenet skyldes trolig at vekstsesongen nord for tregrensen er så vidt kort at trærne ikke rekker å utvikle nye skudd i løpet av noen få uker. Jorden er frossen en stor del av året, og det resulterer i mangel på vann, noe som bremser treveksten effektivt – også selv om det er nok av sol. Til gjengjeld har vintertemperaturen neppe særlig betydning, for mange trearter takler temperaturer under 50 minusgrader.

Tregrensen er ikke den samme i alle polare strøk. I Nord-Norge sørger varmen fra Golfstrømmen for at tregrensen ligger rundt 70. breddegrad, mens den på øst-siden av Hudson Bay i Canada går ved 55. breddegrad – hvilket omtrent tilsvarer grensen mellom Danmark og Tyskland.

De fleste klimaforskere tror at vekstsesongen i polare strøk vil bli lengre de neste tiårene som følge av den globale oppvarmingen, og da vil tregrensen flytte seg nordover.

Ved hjelp av avansert datasimulering har forskerne anslått at fremmarsjen i kystområdene vil bli på rundt 50–100 kilometer, mens tregrensen i det indre av Canada vil flytte seg opptil 500 kilometer lenger nordover.