Hvor dypt ned kan plantene føre røttene?

De fleste tenker nok først på planter som det grønne og brune man ser over bakken, men faktisk befinner det meste av plantene seg som regel under jorden i form av røtter. Mange planter har lagt ned over 50 prosent av hele biomassen i røttene, og hos store trær sprer trerøttene seg som regel lenger ut til sidene enn det trekronen gjør. Et forsøk med en dyrket rugplante viste at den hadde utviklet røtter med en lengde på totalt 623 kilometer etter fire måneders opphold i en vekstkasse. Røttenes overflateareal utgjorde 639 m2, og dette var 130 ganger større enn det biomassen over jorden dekket. Hvor dypt plantene kan føre røttene ned i bakken, avhenger av hvor langt ned planten må strekke seg for å finne vann. Planter i svært tørre miljøer fører røttene lengst ned fordi de søker nedover på leting etter dyptliggende grunnvann. Under utgravingen av Suez-kanalen i Egypt fant man faktisk akasietrær som hadde røttene helt nede på 30 meters dyp. Likevel er det de virkelige ørken-plantene som småbusker og gresstuster som vokser aller dypest, for de når helt ned til 50 meters dyp. Røtter fra det nøysomme mesquitotreet er blitt funnet i en gruvegang i ørkenen i Arizona i USA i en dybde av 53,3 meter. Blant annet afrikanske gruveselskaper eksperimenterer med bruk av ørkenplanter med dype rotnett til å avsløre verdifulle mineralforekomster under bakken. Gressplanter kan for eksempel ta opp gull fra store dyp og lagre dem i plantedelene over bakken.