Shutterstock
Vestlig børstekoglefyr stjernehimmel

Hvilket tre kan bli eldst?

Jeg har hørt om trær som skulle være mange tusen år gamle. Det er nok snakk om myter, men hvilke trær har den høyeste dokumenterte alderen?

1. Metusalemfuru

Vestlig børstekoglefyr
© Shutterstock

4853 år

Metusalem er en furu som står i nesten 3000 meters høyde i fjellkjeden White Mountains i California.

Ved å telle årringer i prøver fra treet har forskere fastlagt alderen til 4853 år.

Det betyr at Metusalem er eldre enn klodens første skriftspråk, kileskriften, som ble oppfunnet i Babylonia.

2. Fitzroyasypress

Fitzroyacypres
© Kevin Schafer/Alamy/ImageSelect

3651 år

Fitzroyasypressen er ikke bare den lengstlevende, men også den høyeste trearten i Sør-Amerika.

Arten kan nå en høyde på over seksti meter. I 1993 kartla forskere årringene i et ekstra stort eksemplar og fastslo at alderen var 3622 år.

Dermed er treet nå imponerende 3651 år gammelt.

3. Sumpsypress

Sumpcypres træart
© Shutterstock

2627 år

I sumpene ved Black River i North Carolina oppdaget en forskergruppe i 2019 en rekke veldig gamle sumpsypresser. Den eldste er nå 2627 år gammel.

I tillegg til å fortelle om alderen gir årringene detaljert informasjon om klimahistorien i det sørøstlige USA.

4. Revehalefuru

Rocky Mountins børstekoglefyr
© Brewbooks

2465 år

Rocky Mountains rommer en spesiell art furu. I 1992 fant forskere hele tolv individer som var over 1600 år. Den eldste daterte de den gangen til 2435 år.

Forskerne mener at tørre forhold har fått de tolv trærne til å eldes ekstra sakte.

5. Przewalski-einebær

Przewalski­-enebær
© Dr. Axel Gebauer/NaturePL

2243 år

I 2019 gjennomgikk en gruppe forskere alle de trærne i Kina som er datert til å være over 1000 år.

Av de i alt 98 trærne var det eldste en Przewalski som nå er 2243 år gammel.

Forskerne mener at trærne blir spesielt gamle når de vokser høyt over havnivå.