Shutterstock
Giftig plante

Giftige planter – Her er 9 giftige planter som kan drepe deg

Det er ikke lett å se om en plante er giftig. Faktisk likner noen av de giftigste plantene i Norge på spiselige planter. Derfor er det viktig å kjenne til de giftigste plantene før du forsyner deg fra naturen.

Giftige planter i Norge

De giftige plantene i Norge inneholder giftstoffer som alkaloider, blåsyre eller glykosider. Og noen av plantene har et så stort innhold av giftstoffene at bare en eneste bit er livsfarlig.

Her er ni giftige planter i Norge:

 • Liljekonvall
 • Tidløs
 • Selsnepe
 • Giftkjeks
 • Revebjelle
 • Piggeple
 • Belladonna
 • Peppertre
 • Barlind

Lær mer om hvordan de giftige plantene ser ut, og hvor farlige de er i denne artikkelen.

Liljekonvall

Liljekonvall – en giftig plante som ligner på ramsløk

Giftige planter – Liljekonvall (Convallaria majalis)

Liljekonvall dufter herlig, men det er en giftig plante der både blader stengler og blomster kan være farlige å spise.

© Shutterstock
 • Giftstoff: Glykosider og saponiner, som er hjertevirksomme.
 • Dødelighet: Liljekonvall er veldig sjelden dødelig, men kontakt lege ved inntak av mer enn fem bær, blomster eller plantedeler.
 • Symptomer: Kvalme, oppkast, illebefinnende og påvirkning av hjerterytmen.
 • Motgift: Drikk vann, framkall brekninger, og kontakt lege.

Liljekonvall vokser vanligvis i løvskog, barskog og på lyngheier. Den giftige planten består av en jordstengel, avlange grønne blader og hvite klokkeblomster.

Bladene likner på ramsløk, som vokser i de samme områdene.

Tidløs

Tidløs – en giftig plante som kan gi hjertesvikt

Giftige planter – Tidløs

Tidløs er en giftig plante som spirer samtidig som ramsløk og derfor lett forveksles med den spiselige planten.

© Shutterstock
 • Giftstoff: Colchicin, som kan svekke celledelingen og gi hjertesvikt og lammelse av åndedrettet.
 • Dødelighet: Innholdet av colchicin i bladene varierer mye, fra 3 til 60 gram. Tre blader kan være en dødelig dose.
 • Symptomer: Tørst, voldsom oppkast, magesmerter, blodig diaré og en brennende følelse i munnen.
 • Motgift: Drikk vann, framkall brekninger, og kontakt lege. Forgiftning behandles med klyster mot forstoppelse eller aktivt kull, som binder uønskede stoffer i tarmsystemet.

Tidløs er en giftig løkplante som vokser på fuktig og næringsrik bunn, slik som enger og skråninger. Den vakre blomsten gjør den imidlertid også populær i parker og hager.

Tidløs ser uskyldig ut med sine lange, grønne blader som er synlige om våren og om sommeren, og de lilla blomstene som springer ut om høsten. Men ikke la deg lure!

Denne planten er så giftig at bare tre av bladene kan ha en dødelig virkning. Ofte skyldes forgiftningen at den forveksles med ramsløk.

Tidløs har imidlertid ikke den samme kraftige løklukten som ramsløk.

Selsnepe

Selsnepe – så giftig at en eneste bit kan være dødelig

Giftige planter – Selsnepe

Selsnepens navn signaliserer tydelig at den er en av de giftigste plantene i Nord-Europa.

© Shutterstock
 • Giftstoff: Cicutoxin, en svært kraftig krampegift som kan lamme åndedrettsmuskulaturen.
 • Dødelighet: KOMMER SENERE I LØSE TEKSTER
 • Symptomer: Spyttdannelse, ubehag, pustebesvær og kraftige krampetrekninger.
 • Motgift: Drikk vann, framkall brekninger, og kontakt lege. Forgiftning behandles med aktivt kull, som binder uønskede stoffer i tarmsystemet.

Selsnepe vokser ved strender, myrer og elver og er en av de giftigste plantene i Norge.

Den giftige planten tilhører skjermplantefamilien og har hvite blomster og glatt, grønn stengel som er hul på innsiden.

Selsnepe er særlig farlig for hester og drøvtyggere, som kan komme til å spise røttene, som inneholder en stor konsentrasjon av gift.

Derfor har det i Tyskland blitt innført en lov som sier at bønder må fjerne selsnepe fra åkrene sine.

Vil du vite mer om den norske naturen? Så les også artiklene om slanger i Norge og edderkopper i Norge.

Giftkjeks

Giftkjeks – en giftig plante som ble brukt i henrettelser

Giftige planter – Giftkjeks

Giftkjeks er en giftig skjermplante som gi alvorlige forgiftninger hvis den forveksles med for eksempel kjørvel.

© Shutterstock
 • Giftstoff: Alkaloider, som virker muskellammende og kan føre til oksygenmangel.
 • Dødelighet: Dødelig dose for voksne mennesker er 150–300 mg alkaloid, som svarer til om lag 15–30 gram frukt.
 • Symptomer: Sikling, lammelser og kramper.
 • Motgift: Drikk vann og framkall oppkast. Forgiftning behandles med aktivt kull, som binder uønskede stoffer i tarmsystemet.

Giftkjeks er en giftig skjermplante som kan bli over to meter høy.

Den vokser ofte i grøftekanter eller langs strender og kan gjenkjennes på rødflekket stengel, ribbete frukt og hvite blomster som likner bjørnekjeksens.

Giftkjeks er så giftig at en spiseskje av frukten er nok til å drepe et menneske. Giften lammer nemlig musklene, noe som i verste fall fører til kvelning på grunn av oksygenmangel.

Nettopp de giftige egenskapene gjorde den til en populær henrettelsesmetode i antikken.

Faktisk ble den greske filosofen Sokrates drept med giftkjeks, som antakelig var blandet med opium for å dempe smertene.

Revebjelle

Revebjelle – en giftig plante som er populær i hagen

Giftige planter – Revebjelle

Revebjelle dyrkes i noen land for å utvinne hjertevirksomme stoffer, mens den i Nord-Europa først og fremst brukes som hageplante.

© Shutterstock
 • Giftstoff: Glykosider, som påvirker nervesystemet og hjertefunksjonen. I små mengder har den blitt brukt til å styrke hjertet. I større mengder er den imidlertid dødelig.
 • Dødelighet: Dødelig dose for voksne er 2–3 blader.
 • Symptomer: Prikking i tungen, svimmelhet, mageproblemer, sløvhet og synsforstyrrelser.
 • Motgift: Drikk vann, framkall brekninger, og kontakt lege.

Revebjelle er en giftig urt som tilhører maskeblomstfamilien. Den vokser i skoger, på skrenter og ved gjerder og har traktformede lilla blomster som likner små fingerbøl.

Den giftige planten er populær i hagen, og forgiftninger med revebjelle skjer som regel ved at den forveksles med spiselige blomster fra hagen, slik som agurkurt som for eksempel brukes i te og salater.

Piggeple

Piggeple – en giftige plante som lammer åndedrettet

Giftige planter – Piggeple

Piggeple har blitt brukt i folkemedisin fordi den giftige planten inneholder skopolamin som virker hallusinerende.

© Shutterstock
 • Giftstoff: Tropan-alkaloider, som kan gi hjertebank, feber, hallusinasjoner, oppstemthet, hukommelsestap og lammelse av åndedrettsmuskulaturen.
 • Dødelighet: Dødelig dose for voksne er 100 mg. atropin, som tilsvarer om lag 25 gram frø.
 • Symptomer: Rødme, tørrhet, tørst, magesmerter, kvalme, synsforstyrrelser med mer.
 • Motgift: Drikk vann, framkall brekninger, og kontakt lege ved bevissthetsforstyrrelser. Forgiftning kan behandles med fysostigmin.

Piggeple er en del av nattskyggefamilien og har store, takkede blader og piggete, rund frukt.

Den giftige planten vokser mange steder og spesielt ved byer og avfallsplasser.

Piggeplets hallusinerende virkning har gjort den populær som trolldomsurt i ulike salver som skulle gi en erotisk stimulans.

Det skal imidlertid ikke mange frø fra piggeplet til før man får en overdose.

Spiselige planter kan inneholde giftstoffer

Mange av de plantene vi spiser til daglig, inneholder faktisk giftstoffer som gjør at planten kan være farlig hvis den inntas i veldig store mengder eller ikke tilberedes riktig.

Bønner

Mange bønnesorter inneholder lektiner av typer som gir magesmerter og kramper. De giftige proteinene ødelegges ved varme, og derfor må bønnene alltid kokes før de spises.

Chilipepper

Inneholder vanillylaminer, som kan gi voldsom svie, irriterte slimhinner og magesmerter hvis man inntar det i store mengder. Melk lindrer imidlertid irritasjonen ettersom melkefett oppløser giftstoffene.

Sitrusfrukter

Saften fra sitrusskall inneholder furanokumariner som kan gi hudirritasjon og blemmer hvis huden samtidig utsettes for sollys.

Potet

Inneholder glykoalkaloider som kan føre til kvalme og oppkast. Spis derfor aldri rå potet, og unngå å spise grønne deler av poteten siden de inneholder den største konsentrasjonen av giftstoffer.

Tobakksplanten

Tobakksplanten inneholder alkaloidet nikotin som kan gi kvalme, pustebesvær og rystelser, i tillegg til diverse bivirkninger ved røyking.

Agurkplanten

Agurkplanten, som hører til gresskarfamilien, inneholder cucurbitasiner – bitterstoffer som kan gi irritasjon i slimhinnene og svelgebesvær. Planten vil imidlertid smake så bittert at man som regel spytter den ut med det samme og unngår forgiftning.

Rabarbra

Rabarbra inneholder oksalsyre, som kan gi svie og oppkast hvis man spiser for mye. Mesteparten av giftstoffene sitter imidlertid i bladene slik at forgiftning er usannsynlig.

Einebær

Einebær inneholder eteriske oljer som kan virke hudirriterende og i veldig store mengder gi nyreskader. En slektning, busken sevenbom, inneholder større mengder giftstoffer, og den ble derfor brukt som abortmiddel før i tiden.

Belladonna

Belladonnaurter – en giftig plante som vokser tett på bebyggelse

Giftige planter – Belladonnaurt

Den giftige planten belladonnaurt har veldig giftige frø som kan gi synsforstyrrelser og hallusinasjoner.

© Shutterstock
 • Giftstoff: Atropin, som virker hallusinerende.
 • Dødelighet: KOMMER SENERE I LØSE TEKSTER
 • Symptomer: Tørst, synsforstyrrelser og magesmerte.
 • Motgift: Drikk vann, framkall brekninger, og kontakt lege ved bevissthetsforstyrrelser.

Belladonna er en giftig plante som kan bli omkring en meter høy. Den har svarte bær og vokser i nærheten av strandkratt, grustak og bebyggelse.

Som piggeplet tilhører den nattskyggefamilien og inneholder giftige alkaloider.

Belladonna betyr «vakker kvinne». Navnet kommer av at bæret gir store pupiller, noe romerske kvinner etter sigende har utnyttet for å bli mer forførende.

Peppertre

Peppertre – en giftige plante som verken skal spises eller røres

Giftige planter – Peppertre

Det giftige peppertreet kan gi plagsomt eksem hvis barken eller fruktene gnis mot huden.

© Shutterstock
 • Giftstoff: Dafnaner, som er hudirriterende og kreftframkallende stoffer. Peppertre kan være dødelig ved inntak og gi plagsomt eksem ved berøring.
 • Dødelighet: Dødelig dose for voksne er om lag 10–12 bær.
 • Symptomer: Magesmerter, blodig diaré og krampe.
 • Motgift: Drikk vann, framkall brekninger, og kontakt lege.

Peppertre er en giftig busk som kan bli en meter høy og har lange, grønne blader og skinnende, røde bær.

Treet vokser ved fuktige, steinete skoger og ofte i kalkholdig jord.

Peppertreets hudirriterende gift ble tidligere brukt til å dempe giktsmerter, og det sies faktisk at tiggere har framprovosert hudirritasjon med peppertre for å få medlidenhet.

Barlind

Barlind – en giftige plante som lokker de minste

Giftige planter – Barlind

Barlind er en av de giftige plantene barn som regel forgiftes av fordi de røde bærene ser så innbydende ut.

© Shutterstock
 • Giftstoff: Taksin, som påvirker hjertefunksjonen ved å sette ned pulsen. Forgiftning med barlind kan gi hjerteflimmer og hjertestans.
 • Dødelighet: Dødelig dose for voksne er om lag 50 gram barlindnåler, noe som tilsvarer et par spiseskjeer.
 • Symptomer: Kvalme, oppkast og hjerteproblemer like etter inntak.
 • Motgift: Drikk vann og kontakt lege.

Barlind har eviggrønne, nåleformede blader og røde bær.

Den giftige planten vokser i hager, parker og noen skoger. I middelalderen ble barlindtreet brukt til buer på grunn av sin bøyelighet.

Barlind er en innbydende plante, noe som kan friste særlig barn til å spise de røde bærene. Dyr blir som regel forgiftet av barlind ved at de ved en feiltakelse blir fôret med barlindgrener.

To bjørner i Københavns Zoo døde i 2007 av barlindforgiftning på grunn av en dyrepassers uvitenhet.

Hva gjør du hvis du har blitt forgiftet av en plante?

Det er fristende å pynte en kake med en blomst fra hagen eller servere en salat med hjemmeplukkede blader og bær. Men vær varsom med det du putter i munnen, er rådet fra Per Mølgaard:

«Det har blitt moderne å sanke. Da jeg var barn, spiste man ikke ramsløk, men nå er det overalt, og det kan være farlig hvis den blir forvekslet med tidløs eller liljekonvall. Spis derfor bare det du kjenner.»

Før du plukker mat i det fri, er det altså en god idé å ha lest seg opp på hvilke planter som vokser i området, hvordan de ser ut, og hvilke giftige planter de eventuelt kan forveksles med.

Som oftest er det ikke farlig å smake på naturen, men er uhellet likevel ute, er det alltid en god idé å drikke massevis av vann og forsøke å kaste opp den giftige planten.

Dessuten kan du kontakte giftinformasjonen HER.