Shutterstock

Forskere: Potteplanter renser IKKE luften hjemme

En ny studie konkluderer med at et par potteplanter ikke gjør mye for luftkvaliteten hjemme, og at det er bedre å bare lufte.

Vi har lenge fått høre at potteplanter kan gjøre underverker for inneklimaet ved å filtrere og fjerne skadelige mikropartikler i luften.

Men nå slår en amerikansk studie publisert i tidsskriftet Nature fast at plantenes rensende egenskaper er sterkt overvurdert.

Planter renser for sakte

Forskere ved Drexels College of Engineering har gjennomført en metaanalyse der de har tatt utgangspunkt i data fra flere tiår med forskning i på potteplanter. De har brukt dataene til å regne ut plantenes såkalte 'clean air delivery rate' (CADR), som angir hvor lang tid plantene vil bruke på å rense luften for skadelige partikler og gasser.

Resultatene viste at selv om plantene kan absorbere de skadelige stoffene gjennom porer i både blader og røtter, så kan de ikke gjøre det raskt nok til å ha noen særlig effekt på luftkvaliteten.

Forskerne konkluderer derfor med at det er mye bedre å bruke et ventilasjonsanlegg eller åpne et vindu i ny og ne.

Naturen vår har mange ulike planter. Noen av dem er livsfarlige. Lær om de giftige plantene.

Du trenger fem planter per m2

Det er imidlertid ikke helt umulig å få plantenes gunstige egenskaper til å gjøre en merkbar forskjell.

For å få samme rensende egenskaper som et ventilasjonsanlegg eller et åpent vindu, må man ifølge forskerne bruke minst fem planter per kvadratmeter.

Det vil si at hvis man har en bolig på 140m2, så må man fylle den med omkring 680 potteplanter.

Gammelt rom-forsøk står bak myte

Inntrykket av at potteplanter kan rense luften innendørs, stammer antagelig fra en NASA-studie fra 1989, da forskere forsøkte å finne ut hvordan de kunne rense luften for skadelige partikler på romstasjoner.

De så blant annet på potteplanter, og gjennomførte et forsøk der de isolerte en plante i en lufttett boks fylt med såkalte VOC-er (en samlet betegnelse for skadelige mikropartikler).

Innen én dag hadde planten fjernet 70 prosent av de farlige VOC-ene.

En lufttett boks på omkring en kubikkmeter har imidlertid ikke mye til felles med et ekte innendørsmiljø, der luftfuktigheten varierer og luft hele tiden skiftes ut på den ene eller den andre måten.

Derfor har ikke Nasa-forsøket så mye relevans når det gjelder vanlige boliger eller kontorlandskaper.

Andre studier gir et annet resultat

Det finnes imidlertid studier som trekker andre konklusjoner.

I en dansk studie fra Københavns Universitet har man testet eføy i et miljø som simulerer vanlige forhold innendørs.

Eføyen ble utsatt for mikstur av VOC-er over en periode på flere uker, og resultatene viste en klar nedgang. I tillegg viste studien også hvordan mikroorganismer i plantens jord hadde rensende egenskaper.

Den danske studien var ikke med i den amerikanske metaanalysen.