Shutterstock

Fire nyheter om cannabis

Cannabis kan drepe resistente bakterier og er 30 ganger bedre til å fjerne smerte enn vanlig smertestillende. Her er fire korte nyheter om den grønne planten, som har blitt brukt av mennesker i tusenvis av år.

1. Asiater trøstet seg med cannabis for 2500 år siden

© Xinhua Wu & Shutterstock

På en 2500 år gammel begravelsesplass i Kina har forskere funnet trebeholdere med steiner som bærer spor av brent marihuana.

Beholderne har sannsynligvis blitt brukt i religiøse ritualer, der de sørgende etterlatte har hyllet seg inn i en tåke av det euforiserende stoffet når de tok avskjed med de døde.

2. Cannabis virker bedre enn hodepinetabletter

© shutterstock

Kanadiske forskere har funnet ut hvordan hampplanten danner smertestillende stoffer ved navn flavonoider, og at effekten er 30 ganger bedre enn acetylsalisylsyre, som finnes i hodepinetabletter.

Flavonoidene kan kanskje erstatte sterke smertestillende stoffer som morfin, som er svært vanedannende.

3. Vikinger hadde tilgang til cannabis i Amerika

© 344 First Light/ImageSelect

Funn av cannabispollen på en boplass på Newfoundland i Canada viser at vikingene brukte planten omkring år 1000, enten som rusmiddel eller til tekstiler og tauverk.

Planten vokser ikke her, så vikingene må ha hentet den lenger sør i Amerika.

Også i Norge er det funnet spor etter bruk av hamp blant vikinger.

4. Cannabis kan drepe resistente bakterier

© shutterstock

Et stoff i cannabis, CBD, kan bli et nytt våpen i kampen mot infeksjoner.

Australske forskere har oppdaget at stoffet kan drepe bakterier som er resistente mot antibiotika.

CBD har også andre medisinske muligheter. Det brukes for eksempel til barn med epilepsi og til å behandle betennelsestilstander.