Er fluesopp en ordentlig plante?

Hvordan er planter og sopp beslektet med hverandre?

For det første er ikke fluesopp noen selvstendig levende enhet. Den er bare fruktlegemet til en mye større organisme, og tilsvarer biologisk sett blomstene hos en plante. Men det er faktisk den eneste likheten det er mellom de to gruppene av organismer. Sopp og planter er nemlig ikke beslektet med hverandre i det hele tatt. De utgjør hvert sitt selvstendige rike, den største og mest overordnede biologiske inndelingen som benyttes. Sopp er såkalte heterotrofe organismer, det vil si at de er avhengige av andre organismer for å få den energien de trenger. De lever som parasitter på eller i symbiose med en plante, eller så nedbryter de dødt organisk stoff. Sopp spiller derfor en stor rolle i naturens kretsløp. Sopp mangler fullstendig klorofyll og cellulose, de to mest typiske stoffene som ellers finnes i planter. Celleveggene består av kitin, det samme stoffet som vi finner i det ytre skjelettet hos insekter. Sopp består av et stort antall tynne tråder som til sammen danner et såkalt mycelium. Dette myceliet kan være svært stort. Man kjenner eksempler på mycelier med en utstrekning som kunne måles i hektar. En fluesopp – som for mange er den mest typiske soppen – er i virkeligheten bare fruktlegemet til et mye større mycelium, og har som funksjon å spre soppens sporer slik at den kan formere seg. Sopp deles inn i en rekke forskjellige grupper der de klassiske fluesoppene bare utgjør en enkelt slekt. Blant sopp finner vi så pass forskjellige organismer som gjær, mugg og lav.