Shutterstock

Eldgamle planter har merkelig sexliv

Glem alt om blomstene og biene. Før blomstene dukket opp, hadde klodens planter sex på en helt annen måte. De primitive plantene hadde sin storhetstid da dinosaurene regjerte, men du kan fortsatt finne etterkommere i skogen i dag.

Furutre

Hannkongler av gran.

© Mykola Swarnyk

Furutrær: Hannkongler befrukter hunnkongler

Når du tenker på grankongler, tenker du nok på grantrærnes hunnkongler.

Hunnkongler utvikler de frøene som skal bli til nye trær, men før det skjer, må de befruktes av en hannkongle.

Hannkonglene er typisk samlet i bunter og sitter høyere oppe i treet.

Hannkonglene lever bare noen få uker om våren, da de gir fra seg pollen i form av fint støv som via vinden blir spredt til hunnkonglene.

Mos

Stengler vokser ut av mose.

© Shutterstock

Moser: Lang stengel sprer ny generasjon

Mange moser har både hanner og hunner. De små plantene vokser ofte i store matter, men hvis du ser nærmere etter, kan du se de enkelte individene.

Hannen slipper løs sædceller som via vann spres til en hunn der de befrukter en eggcelle. Kort tid senere vokser en lang stengel opp fra hunnen.

Ved enden av stengelen er det en kapsel med sporer, som blir spredt av vind eller vann og gir opphav til en ny generasjon av hanner og hunner.

Bregne

Seksuelt stadium er noen få millimeter bredt.

© Jon Houseman and Matthew Ford

Bregner: Mikroskopisk livsstadium har sex

Bregner formerer seg seksuelt. Men du har antagelig aldri sett den organismen som står for elskoven.

Det seksuelle stadiet er en såkalt gametofytt, noen få millimeter på tvers, som inneholder både eggceller og sædceller.

Gametofytten befrukter en annen, og fra den befruktede eggcellen vokser den bregnen du kjenner.

På undersiden av bladene sitter det sporer som gir opphav til nye gametofytter.