Bruker planter andre bestøvere enn insekter?

Jeg vet at insektene sprer pollen fra plantene, men hvilke andre dyr bestøver dem?

De aller fleste av verdens plantearter må ha hjelp til bestøvningen. Mange av dem klarer seg bare med assistanse fra vinden, men den overveiende delen får hjelp av forskjellige dyr. De vanligste bestøvningsarbeiderne er insekter. Bier, sommerfugler, fluer og biller spiller alle en viktig rolle for plantenes formering. Men mange steder i verden fungerer også fugler som bestøvere. Det gjelder spesielt i tropene. Siden fuglene har en litt annen størrelse og vekt enn insektene, må de plantene som benytter seg av deres tjenester, utvikle større og mer robuste blomster. De må også være synlige for fuglene, og fordi fuglenes syn er spesielt følsomt i den røde enden av spekteret, er blomster som blir bestøvet av fugler, oftest røde. Blant annet i Sør-Afrika og Australia spiller også pattedyr en betydelig rolle som bestøvere. Den fysisk største er sannsynligvis lemuren, en halvape som bestøver et bestemt tre på Madagaskar. Også forskjellige former for pungdyr i Australia, og flaggermus i Amerika, Afrika og Asia, er vanlige bestøvere blant pattedyrene. Plantene er alltid nøye tilpasset bestøverne sine. Blomster som bestøves av flaggermus, er derfor hovedsakelig åpne om natten når flaggermusene er aktive. De har også en sterk lukt som tiltrekker dyrene – enkelte lukter urin. De er lyse så de er lette å se i mørket, og solid bygd. De fleste arter som bestøves av flaggermus, finnes blant kaktus, men også silkebomullstreet kapok og den sørafrikanske stauden Strelitzia får nattlige besøk.

Visste du at det er flere giftige planter i Norge? Her kan du lese om Norges giftige planter.