Blomst banet vei for mennesket

En unnselig blomst endte med å ha større påvirkning på livet på jorda enn den gigantiske meteoren som utslettet dinosaurene. Nå har forskerne gjenskapt den lille planten, som du kan takke din egen eksistens for.

Blomst

Verdens første blomst erobrede kloden.

© Hervé Sauquet/Jürg Schönenberger/Universität Wien

Verdens første blomst åpnet sine skrøpelige blader mot sola for 140 mill. år siden. Bare 40 mill. år senere utgjorde etterkommerne 80 prosent av plantelivet på jorda.

Et internasjonalt forskerteam har nå tegnet det hittil mest nøyaktige bildet av den lille planten som endret planetens økosystemer for alltid.

Kjønnsorganer var samlet

Forskerne undersøkte 792 nålevende arter av blomsterplanter, blant annet roser, gress og løvtrær.

Ut fra arvematerialet var det mulig å regne ut når de ulike trekkene var oppstått, og hvilke trekk den første blomsten må ha hatt.

Studien avslørte at blomsten hadde sine hannlige og hunnlige kjønnsorganer samlet ett sted, og at bladene satt i ulike kretser i stedet for i en spiral.

Grønn verden fikk farge

De kulørte blomsterplantene utkonkurrerte en hær av primitive grønne planter som furu, palmer og bregner.

Men de påvirket også dyrene. Insekter som bier og sommerfugler fikk glede av blomstene, og også fugler og krypdyr opplevde fremgang i samme periode.

Blomst ryddet veien for mennesket

Før blomstenes ankomst lå våre egne forfedre i skarp konkurranse med andre typer av pattedyr.

Blomstenes erobring av kloden rystet økosystemene og la press på de fleste pattedyr. Men våre altetende forfedre var allsidige nok til å klare seg gjennom krisen.

Til sjuende og sist sørget blomstene for at alle de dyrene vi kjenner fra naturen i dag, fikk suksess.

Det er en bedrift som selv ikke den gigantiske meteoren som utryddet dinosaurene kunne gjøre om på.

Naturen vår har mange ulike planter. Noen av dem er livsfarlige. Lær om de giftige plantene.