Emanuele Biggi
Snyltekøllen er en svamp, der gror ud af sin vært.

Parasittenes fem største helter

Halvparten av artene på jorda er parasitter. De suger livet ut av andre organismer, men den makabre livsstilen beskytter de svake og svekker de sterke.

Blodigle ruster opp immunforsvaret

Blodigler suger seg fast i menneskers blodkar og forårsaker blant annet diaré, blod i urinen og leverskader.

Men iglene beskytter ofrene mot en enda verre sykdom. De skiller ut stoff som får offerets immunforsvar til å bekjempe malaria.

David Scharf/Science Photo Library

Maur forsvarer vertens territorium

Mauren Megalo myrmex invaderer kolonier av andre maur og snylter på matforrådet der.

Men skurken er det minste av to onder. Den beskytter kolonien mot andre maur som er mye mer aggressive.

Anders Illum

Sopp kastrerer sopp

Snylteklubben, en parasittisk sopp, vokser inne i maur helt til det såkalte fruktlegemet bryter ut for å spre soppens sporer.

Men fruktlegemet blir ofte ødelagt av en annen parasittisk sopp, som hindrer at sporene sprer seg til nye ofre.

Emanuele Biggi

Hårormer skaffer mat til truet fisk

Den japanske fjellørreten, som er en truet fiskeart, lever hovedsakelig av gresshopper, og den kan takke en parasittisk hårorm for en stor del av maten.

Ormen lever inne i gresshoppene og manipulerer dem til å søke mot vannet.

Paul Lenhart

Bendelorm lærer opp immunceller

Immunforsvaret kan gå til angrep på vår egen kropp og forårsake for eksempel allergi eller diabetes. Men bendelorm kan hindre dette.

De trener opp immunsystemet slik at det blir flinkere til å skille mellom inntrengere og egne celler.