Omfattende studie avdekker urovekkende status for jordens dyreliv

Nesten halvparten av artene på planeten er utsatt. Særlig én gruppe er truet, sier forskerne, som beskriver situasjonen som «urovekkende».

Mange dyrearter på jorden er truet og får stadig mindre bestander. Det ser blant annet ille ut for amfibier, for eksempel frosker og padder. Her ser vi en frosk av arten Rhacophorus margaritifer, som lever i Indonesia.

© Shutterstock

Ser man millioner av år tilbake, har jordens historie blitt rammet av fem masseutryddelser som tilintetgjorde store deler av livet på planeten vår.

Forskere har flere ganger i nyere tid advart om at vi kan stå på terskelen til enda en katastrofal massedød – denne gangen forårsaket av oss mennesker.

Og en ny, omfattende rapport gir grunn til bekymring.

Tapet av ville dyr i verden er nemlig «langt mer alvorlig» enn tidligere antatt, heter det i studien, som er publisert i tidsskriftet Biological Reviews.

Ifølge studien opplever nesten halvparten av planetens arter nemlig et kraftig fall i bestanden.

Det skyldes særlig at vi mennesker har ødelagt den ville naturen og erstattet den med byer, veier og åkre. Også klimaendringene er en betydelig del av forklaringen, ifølge studien.

Forskerne har analysert mer enn 70 000 arter som lever over hele verden, både pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk og insekter.

Hele 48 prosent av artene opplever en synkende bestand, mens bare om lag tre prosent er i framgang.

En ung knølhval leker nær havoverflaten. Knølhvalen har blitt presset til grensen til utryddelse, men bevaringsinnsats har hjulpet, og i dag er den ikke lenger kategorisert som truet.

© Shutterstock

Både pattedyr, fugler og insekter opplever tilbakegang, og amfibier er særlig hardt rammet, framgår det av studien.

Blant fisk og krypdyr er det flere arter med stabile bestander.

Geografisk sett er dyrelivet hardest rammet i tropene.

En av grunnene er at dyr i tropene er mer følsomme overfor raske temperaturendringer, sier forskerne.