Algae on rocks

Oksygen blir skapt, men hvordan?

Jeg har hørt at algene i havet produserer mesteparten av Jordens oksygen. Eller hva?

Jordens oksygen blir til i fotosyntesen i planter og alger, og ut fra deres vekst kan den frigitte oksygenmengden beregnes. Det er umulig å veie veksten i en skog eller mervekten av alger i en bestemt mengde sjøvann, og derfor bruker biologene i stedet matematiske modeller for å bestemme denne økningen.

Beregninger viser at det årlig dannes 280 milliarder tonn oksygen på Jorden. 46 prosent av det blir til i havet, mens resten, 54 prosent, oppstår på landjorden. Det betyr ikke det samme som at 46 prosent av det oksygenet som frigis til atmosfæren, er produsert av alger. Det avhenger blant annet av nedbrytningen av organisk materiale og hvor mye av dette fra de ulike miljøene som avleires og ikke nedbrytes når vi forbruker oksygen.

Størst oksygenproduksjon per arealenhet har de tropiske regnskogene i Sør-Amerika, i Afrika sør for Sahara og på Borneo. Oksygenproduksjonen i havet er lavere målt etter areal, men fordi havet er større, ligger oksygenbidragene fra land og hav på omtrent samme nivå.

Havalgenes oksygenbidrag inngår i en global oksygensyklus.Ved høy fotosyntese kan det lokalt skapes så mye oksygen at sjøvannet ikke kan ta imot, og da går oksygenet rett ut i atmosfæren. Andre steder er oksygenkonsentrasjonen lavere, og da kan denne prosessen bli reversert.

Oksygen oppstår ved fotosyntese

Jordens oksygen blir til ved fotosyntese, en prosess der planter og alger bruker bladenes kloroplaster til å fange inn lysenergi som de benytter til å omdanne vann og karbondioksid til sukker og oksygen.

Litt av dette sukkeret nedbrytes av planten eller algen selv, som lager energi av det, mens resten tas vare på som vekstnæring.

Photosynthesis

Her skapes Jordens oksygen

Kartet viser karbonmengden som fikseres på land og i vann. Fordi mengden varierer proporsjonalt med nettoproduksjonen av oksygen, kan man ved hjelp av ligningen for fotosyntese beregne oksygenproduksjonen. Resultatet viser at for hvert tonn fiksert karbon frigis det 2,67 tonn oksygen. Dermed produserer algene 46 prosent oksygen, mens landjorden står for 54 prosent.

Map of oxygen production