Shutterstock
Norges største innsjø

Norges største innsjø

Norges største innsjø er Mjøsa med et areal som er 1,5 ganger så stort som den nest største innsjøen i Norge. Få listen over Norges fem største innsjøer her.

Hva heter Norges største innsjø?

Norges største innsjø er Mjøsa, og den har et areal på 362 km2.

Den strekker seg over 100 kilometer fra Minnesund til Lillehammer i Sør-Norge.

Her er Norges fem største innsjøer

Listen over Norges største innsjøer er rangert etter areal.

Les mer om Norges fem største innsjøer i denne artikkelen.

Mjøsa

Mjøsa er Norges største innsjø

Mjøsa – Norges største innsjø
© Shutterstock
 • Areal: 362 km2.
 • Dybde: Innsjøens er 449 meter på det dypeste.
 • Beliggenhet: Sør-Norge.

Norges største innsjø Mjøsa er veldig dyp, hele 449 meter noen steder. Men Mjøsa er også veldig smal, så den ser ut som en elv flere steder. Innsjøens bredeste sted er imidlertid nesten 15 kilometer, og det er mellom Hamar og Totenvika.

Guldbranddalslågen strømmer ut i Glomma ved Vorma.

Mjøsa er omgitt av tett befolket og oppdyrket landskap som mot sør blir mer preget av områder med skog.

Før det ble bygget veier og jernbaner, spilte Mjøsa en viktig rolle for trafikken fra Oslo og nordover.

Om sommeren seiler Norges eldste hjuldamper, Skibladner, i rutefart mellom byene Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Brumunddal og Moelv. Den ble bygget i 1856.

Røssvatnet

 • Areal: 219 km2.
 • Dybde: Det dypeste stedet er 240 meter.
 • Beliggenhet: Den ligger i Hattfjelldal og Hemnes kommune i Nordland fylke.

Norges nest største innsjø er Røssvatnet, som har et areal på 219 km2.

Røssvatnet ligger 383 meter over vannet, og har en omkrets på 256 kilometer.

Innsjøen har i 1958 fått regulert vannstanden fra 190 til 219 km2, og fikk da plassen som Norges nest største innsjø.

Røssvatnet er dessuten Norges tredje største kraftverkmagasin.

Det er en rekke tilløp til innsjøen. Den viktigste er Krutåga i sørøst og Steikvasselva og Spjeltfjellelva fra Okstindane i nordøst.

Femunden

Femunden i Norge
© Shutterstock
 • Areal: 203,52 km2er.
 • Dybde: Gjennomsnittsdybden er 29,5 meter. Innsjøens maksimale dybde er 132 meter.
 • Beliggenhet: Den ligger hovedsakelig i Engerdal kommune i Innlandet fylke.

Norges tredje største innsjø er Femunden med 203,52 km2er.

Innsjøen ligger hovedsakelig i Engerdal kommune i Innlandet fylke, men har også mindre deler i Røros kommune, Trønderlag og Os kommune.

Femunden er den største innsjøen i Norge, som ikke er regulert, og Femunden den største innsjøen i Skandinavia som ligger mer enn 600 meter over havet.

Før reguleringen av Røssvatnet var Femunden den nest største innsjøen i Norge.

Innsjøen er ganske grunn. Gjennomsnittsdybden er bare 29,5 meter. Bredden av innsjøen varierer mellom 2 og 9 kilometermeter, og så er den omkring 60 kilometer lang.

Nyere miljømessig overvåking av innsjøen viser at den er tett på å være i sin sunneste og mest naturlige tilstand noe som er unikt i forhold til andre innsjøer i den sørlige delen av Norge. Derfor inngår Femunden også i en generell overvåking av store europeiske innsjøer.

Randsfjorden

Randsfjorden i Norge
© Shutterstock
 • Areal: 138 km2.
 • Dybde: Maksimal dybde er 131 meter.
 • Beliggenhet: Oppland.

Norges fjerde største innsjø er Randsfjorden, og den har et areal på 138 km2. Innsjøen ligger i kommunene Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land, som alle ligger i Innlandet fylke.

I nord har innsjøen tilløp fra elvene Etna og Dokka, og så har den avløp i sør til Randselven ved Jevnaker.

Randsfjorden er en typisk fjordinnsjø. Uttrykket fjord brukes om en større, forgrenet innskjæring av havet. Ofte er den lang, smal og omgitt av fjell.

Tyrifjorden

Tyrifjorden i Norge
© Shutterstock
 • Areal: 137 km2.
 • Dybde: Største dybde er 295 meter.
 • Beliggenhet: Drammensvassdraget.

Norges femte største innsjø er Tyrifjorden. Innsjøen er 137 km2 og ligger i kommunene Hole, Lier, Modum og Ringerike, som alle ligger i Viken.

Tyrifjorden er en ferskvannssjø, og den er en av landets mest artsrike innsjøer. Den er blant annet kjent for ørret, gjedde og ferskvannskreps.

I den nordlige delen av fjorden renner elvene Storelven og Sogna ut, men det er slett ikke de eneste tilløpene til Tyrifjorden. Utløpet fra Tyrifjorden er ved Vikersund, der Drammeselven, som er en av Norges største elver, dannes.

Kilder:Store Norske Leksikon