Tsunami utslettet Nordens Atlantis
Tsunami

Tsunami utslettet Nordens Atlantis

1 Minutter

Slik overlever du 3 megakatastrofer
Katastrofeguide
Naturkatastrofer

Slik overlever du 3 megakatastrofer

4 Minutter

Hvordan oppstår en tsunami i havet?
Tsunami
Tsunami

Hvordan oppstår en tsunami i havet?

2 Minutter

Kjempeflodbølge truer norsk tettsted
Bølgen1
Tsunami

Kjempeflodbølge truer norsk tettsted

2 Minutter

Tsunami brøt julefreden
Tsunami

Tsunami brøt julefreden

Historiens 5 kraftigste jordskjelv
Jordskjelv

Historiens 5 kraftigste jordskjelv

2 Minutter

Historiens 5 verste jordskjelv
Jordskjelv 1 17/2014
Jordskjelv

Historiens 5 verste jordskjelv

3 Minutter

Katmandu topper jordskjelvenes dødsliste
Jordskjelv

Katmandu topper jordskjelvenes dødsliste

5 Minutter

Richters skala skulle bare brukes lokalt
Richter magnitude scale
Jordskjelv

Richters skala skulle bare brukes lokalt

2 Minutter

Side 3 / 4