Er det mulig å advare om tsunamier?

Hvor er risikoen for å bli rammet av en tsunami størst, og er det mulig å gi et varsel til folk som bor ved kysten, før den treffer?

De største tsunami-bølgene, på over fem meter, truer blant annet stillehavskysten av Nord- og Sør-Amerika.

© Ronnie Chua / Shutterstock

Tsunamierkan oppstå etter skred eller vulkanutbrudd, men de store tsunamiene som kan krysse havet og treffe kysten flere tusen kilometer unna, er som regel utløst av jordskjelv.

Før en tsunami kan oppstå, må en kraftig loddrett bevegelse flytte vannet opp eller ned og dermed sette i gang en bølge. Den store tsunamikatastrofen i Sørøst-Asia i 2004 ble for eksempel utløst da Den indoaustralske platen dykket ned i Sundagropen.

Størst fare langs Stillehavet

Store skjelv av den loddrette typen er særlig hyppige der to av de tektoniske platene som utgjør jordskorpen, beveger seg mot hverandre – for eksempel hele veien rundt Stillehavet, der risikoen for å bli rammet av en tsunami er høyest.

Vestkysten av Amerika, Japan, Indonesia, New Zealand og øyene nord for Australia er de mest tsunami-utsatte områdene i verden.

© NOAA

Det er vanskelig å spå når jordskjelv skal finne sted, og dermed også tsunamier. Når et jordskjelv oppstår, sprer sjokkbølgene seg imidlertid gjennom jordskorpen mye raskere enn den tsunamien som eventuelt følger etter.

Det gir muligheter for å reagere før selve tsunamien har blitt oppdaget. Når tsunamien er på vei over åpent hav, kan et varslingssystem som kalles DART II registrere den.

Trykkmålere avslører tsunamien

Varslingssystemet DART II kan ved hjelp av sensorer på havbunnen advare om at en tsunami er på vei.

Tsunami advarsel
© NOAA

1. Sensor fanger opp bølgen

En trykksensor på havbunnen registrerer endringer i vanntrykket. Sensoren kan skille tsunamier fra vanlige bølger og avsløre tsunamier på bare én centimeter.

Tsunami advarsel
© NOAA

2. Bøye mottar målinger

Sensoren sender via lydbølger data opp til en bøye på overflaten hvert 15. minutt. Hvis sensoren registrerer en tsunami, skifter den frekvensen til å sende data hvert 15. sekund.

Tsunami advarsel
© NOAA

3. Forskere vurderer data

Bøyen overfører dataene til en av i alt 66 Iridium-satellitter, som sender dem videre, for eksempel til senteret PTWC på Hawaii. Her avgjør forskere om det skal sendes ut et varsel.

Systemet består av et nettverk av sensorer som er satt ut på havbunnen rundt om i Stillehavet. De sender data til den døgnbemannede kommandosentralen Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) på Hawaii.

PTWC kan deretter sende ut et varsel til landene rundt Stillehavet slik at de kan iverksette evakuering i områdene som er truet.

Andre steder er tsunamivarslingen mer lokal. Det gjelder for eksempel ved Åkneset, der et stykke fjell kan komme til å styrte i Sunnylvsfjorden og skape en 70 meter høy bølge.