Tsunami utslettet Nordens Atlantis

En rik steinalderkultur som har fått navnet Doggerland, i havet mellom Danmark og England, forsvant da et undersjøisk kjempeskred utenfor norskekysten sendte en dødelig bølge mot øygruppa.

Doggerbank mellom Danmark og England rommet en gang et rikt øysamfunn som ble skyllet ut i havet.

© Nasa

For 8200 år siden gikk et gigantisk undervannsskred ut fra Norges kontinentalsokkel, 1000 kilometer ut fra kysten. Det har fått navnet Storegga-skredet.

Skredet hadde et areal så stort som Island og skapte en tsunamipå størrelse med den som rammet Sør-Øst-Asia i 2004.

Flere tusen bodde på Doggerland

Tsunamien rammet kysten av både Norge og Storbritannia, men særlig ett sted opplevde befolkningen bølgen som verdens undergang: øygruppa Doggerland mellom Danmark og England.

På slutten av siste istid var det mulig å gå fra kontinentet til de britiske øyer. Men etter hvert som isen smeltet og havet steg, ble store deler av området oversvømmet.

Da Storegga-skredet inntraff, var Doggerland fortsatt en øygruppe med en rik steinalderkultur og flere tusen beboere.

5 meter høy bølge oversvømte alt

Doggerland møtte sin skjebne da den minst 5 meter høye bølgen skylte inn over øyene og satte alt under vann.

Forskerne ved fortsatt ikke hvor mange som overlevde, men arkeologiske funn viser at ingen vendte tilbake.

Storegga-skredet utløste en tsunami som var så voldsom at forskerne har funnet spor av den 80 kilometer inne i landet, i Skottland, og i 20 meters høyde over havet på Shetland.

En tilsvarende hendelse vil gjenta seg, men først om mange tusen år, når en ny istid igjen har bygget opp et tykt og ustabilt lag av stein, grus, leire og sand på kontinentalsokkelen.