70 meter høy flodbølge truer med å utslette norsk tettsted

En sprekk gnager seg inn i fjellet. Når fjellet på et tidspunkt gir etter, vil en 70 meter høy flodbølge reise seg og frådende ramler inn over Geiranger.

Bølgen1

En 600 meter lang sprekk er i ferd med å ete seg lenger inn i fjellet Åknes i Møre og Romsdal. Det gjør fjellet så ustabilt at hele fjellsiden på et tidspunkt vil rase ut i fjorden i et 900 meter høyt fall.

Når skredet skjer, vil det utløse en enorm flodbølge som vil rasere absolutt alt på sin vei.

Traileren til katastrofefilmen Bølgen (2015) viser svært godt hvordan en flogbølge kan sluke hele Geiranger.

Derfor vokter geologer fjellet, som er verdens best overvåkede potensielle naturkatastrofe.

Døgnbemanning skal hindre flodbølge

150 mill. tonn fjell er på nippet til å utløse Norges største naturkatastrofe, som bl.a. vil legge hele Geiranger under vann.

Derfor overvåkes fjellet og den truende naturkatastrofen dag og natt med følsomt måleutstyr for å redde Geirangers 250 innbyggere og tusener av turisters liv.

Hvert år besøker ca. 700 000 turister den vakre, men flodbølgetruede fjorden; bl.a. om bord på cruiseskip. Foto: Fantefilm Fiksjon

På fjellet har overvåkningsteamet installert webkameraer, værstasjoner, seismiske sensorer, geofoner, borehull, radarer, målestasjoner, GPS-er, lasere og teleskopstenger.

De måler alt fra regn og vind til dype underjordiske skjelv og avslører selv de minste bevegelser i fjellet.

Flodbølge ikke til å unngå

Trusselen fra Åknes avstedkommer det helt åpenbare spørsmålet: Er det mulig å forhindre katastrofen?

Svaret er nei – det er bare mulig å utsette den.

Nyere undersøkelser viser at en del av det såkalte glideplanet – det området i fjellet hvor bevegelsen er størst – ligger over grunnvannsspeilet.

Det er problematisk, for hvis grunnvannsspeilet stiger pga. mer nedbør, vil det gøre Åknes enda mer ustabilt.

10 minutters flodbølgevarsel

En av metodene for å utsette katastrofen og stabilisere det porøse fjellet, er konstant å pumpe vann opp fra fjellets dyp ved hjelp av grunnvannspumper som pøser vannet fra fjellet ut i fjorden.

Skulle det skje at skredet plutselig setter i gang, har innbyggerne i Geiranger bare ti minutter fra millioner av tonn med jord og stein fra fjellsiden treffer fjordens vannspeil, til en flodbølge skyller inn over tettstedet.

Det mest sannsynlige er heldigvis at innbyggerne i Geiranger blir advart flere dager i forveien om at katastrofen er nær forestående.

Flodbølge er resultat av naturlig slitasje

Skredet på Åknes er ikke bare uunngåelig, det er også helt naturlig fordi kontinentenes bevegelser bryter ned fjellet. Få hele historien om dødsfjellet Åknes i vår store artikkel: