Shutterstock

Nordens Atlantis overlevede tsunami

Det gamle landområdet Doggerland i Nordsjøen ble ikke utslettet av en tsunami, som vi hittil har trodd. En frodig øy overlevde katastrofen.

For 8150 år siden utløste et jordskred utenfor norskekysten en tolv meter høy tsunami som rullet ned over Nordsjøen. Her rammet den blant annet øya Dogger Island, som den gang lå øst for det som i dag er England.

På det tidspunktet var havenes vannstand lavere enn i dag, og Dogger Island var fortsatt over vannet. Øya var den siste resten av det store landområdet Doggerland, som tidligere fylte hele den sørlige delen av Nordsjøen og forbandt England med dagens Nederland, Tyskland og Danmark.

Et undersjøisk jordskred ved norskekysten (1) sendte for 8150 år siden en tsunami (2) ned gjennom Nordsjøen mot øya Dogger Island (3).

© Shutterstock

Forskerne har tidligere ment at tsunamien ga det endelige dødsstøtet til Doggerland, men nå viser nye studier at Dogger Island overlevde tsunamien og var beboelig flere århundre etter, kanskje til og med et helt årtusen.

Boreprøver viser vannmassenes bevegelser

Geologer fra University of Bradford i England analyserte borekjerner tatt fra havbunnen ved østkysten av England. Kjernene inneholder tydelige spor av tsunamien.

Geologene kan se at vannmassene er trengt opp i elvedaler og har revet opp trær som har blitt trukket med da vannet igjen rullet tilbake.

DNA fra trærne finnes i boreprøvene under andre lag som rommer spor av at landet senere har blitt tørrlagt igjen. Det innebærer at også Dogger Island må ha overlevd katastrofen.

© Amgueddfa Cymru/National Museum Wales

3 fakta om Doggerland

Utstrekning: Etter istiden for 11 000 år siden fylte Doggerland den sørlige halvparten av Nordsjøen.

Bosetning: Steinalderfolk har levd i det frodige landskapet med sjøer og elver og et rikt dyreliv.

Undergang: For 7000 år siden hadde havnivået steget så mye at hele Doggerland var vekk.

Forskerne har underbygget resultatene med datasimuleringer av tsunamien, som tar høyde for formen av kystlinjene og havbunnens struktur.

Simuleringene viser at tsunamien har vært relativt skånsom mot Dogger Island. Steinalderfolkene har dermed kunnet fortsette livet sitt på øya, inntil havnivået for om lag 7000 år siden hadde steget så mye at den endte som det vi kjenner i dag: Doggerbanken 13 meter under overflaten.