Kan jordas kjerne koke som i katastrofefilmen "2012"?

Katastrofefilmen “2012” maler et overbevisende bilde av hvordan verden ville se ut hvis jordens kjerne kokte. Men det holder ikke vann, for jordens kjerne ville i verste fall smelte, men ikke kunne nå en høy nok temperatur til å koke.

I katastrofefilmen «2012» koker jordas indre, noe som får skorpen til å slå sprekker.

© SONY PICTURES // CLAUS LUNAU

Hvis klodens kjerne kunne koke, er framstillingen i «2012» ganske rimelig: Jordskorpen slår revner, havene skvulper over, og kontinentene smuldrer opp.

Kokingen ville imidlertid øke varmestrømmen fra sentrum av jorda mange tusen ganger, så bakken ville bokstavelig talt brenne under oss.

Koking er definert som rask fordamping av væske til gass. En væskes kokepunkt er avhengig av det trykket som væsken utsettes for av omgivelsene.

Jordens kjerne kan smelte, men ikke koke

En gryte utsettes for eksempel for lufttrykket ved jordas overflate, som er om lag 1013 hektopascal. Trykket i jordas kjerne er imidlertid rundt 350 gigapascal – 3,5 millioner ganger høyere.

Det innebærer at jordas kjerne antagelig ikke kan koke – altså nå en temperatur der jern, nikkel og svovel blir til gass.

I stedet for gass dannes en såkalt superkritisk væske ved veldig høyt trykk og veldig høye temperaturer.

###

Ultravarme bobler får skorpen til å reise seg

I jordas indre foregår prosesser som minner om katastrofen i «2012». Enorme bobler av ultravarmt materiale stiger mot jordskorpen og skaper ødeleggelse.