Shutterstock / Vismar UK

Undersjøiske internettkabler varsler om tsunamier

Internettkabler på havbunnene i de store havene kan ved hjelp av lysimpulser spore tsunamier, jordskjelv og andre naturkatastrofer under oppseiling – og kanskje redde millioner av liv.

Om lag 430 undersjøiske internettkabler med en samlet lengde på 1,3 millioner kilometer skal bidra til å forstå hvor og hvordan seismografiske hendelser som jordskjelv og tsunamier oppstår.

Bak kartleggingen av skjelv på havbunnen står blant andre forskere ved det britiske laboratoriet for meteorologiske standarder, NPL. De vil måle bevegelser i sjøkablene.

Ifølge forskerne vil kabelmålinger, hvis det skjer på mange steder i verdenshavene, kunne gi oss varsler om naturkatastrofer under oppseiling – og en større innsikt i bevegelser i jordskorpen, som er 71 prosent dekket av vann.

Måler lysimpulser i kabelen

Å utstyre all verdens havkabler med sensorer vil imidlertid være dyrt.

Forskerne utnytter i stedet vibrasjoner, trykkpåvirkninger og temperaturendringer som kablene utsettes for i dypet. For slike begivenheter påvirker datastrømmene inne i kabelen, som under optimale forhold flyr av sted med lysets hastighet.

Mer konkret retter forskerne oppmerksomheten mot kablene før og etter de såkalte reléstasjonene, som med 50–100 kilometer imellom seg forsterker internettsignalet i kablene.

Analyseselskapet TeleGeography har kartlagt de største undersjøiske internettkablene.

© Telegeography

For når kablene mellom reléstasjonene følger havbunnens bevegelser, kan de i praksis gjøres om til sensorer.

Målinger av bevegelser foretas ved å sende lysimpulser gjennom kabelen. De følsomme reléstasjonene vil avsløre om lyssignalet i et kabelstrekk ikke kommer fram på grunn rystelser eller annen undersjøisk aktivitet underveis.

Ved å lyse inn i en 5860 kilometer lang optisk fiberkabel mellom Canada og Storbritannia har forskerne blant annet oppdaget flere mindre jordskjelv og bølgedannelser.

Vil kartlegge klimaendringer

Hoveddelen av dyphavets bevegelser vil forskerne kartlegge ved å bygge ut det britisk-kanadiske nettverket av kabelsegmenter i nærheten av reléstasjoner i andre deler av det undersjøiske nettet.

Dermed kan det undersjøiske nettverket av målestasjoner på sikt også registrere om havbunnene påvirkes av klimaendringer.

Global oppvarming i dypet vil ifølge forskergruppen – i tillegg til temperaturforandringer – kunne gi seg til kjenne ved plutselige endringer i havstrømmene.

Kartleggingen av havbevegelsene utføres sammen med blant annet Italias meteorologiske Institutt, som har vitenskapstekniske lysmålinger som spesialfelt.

Siden sjøkablene ble lagt ut i 2016, har også teknologigiganten Google vært med på prosjektet.