Tema: Jordskjelv

Jordskjelv er naturens nest mest dødbringende fenomen. De koster hundrevis av menneskeliv hvert eneste år – og på det verste flere hundre tusen. Men hva er et jordskjelv, og hvorfor er noen områder spesielt utsatt. Her kan du lese alt om jordskjelv.

Jordskjelv er det nest mest dødbringende naturfenomenet på jorda.

Historisk sett har bare oversvømmelser kostet flere menneskeliv, og den verste naturkatastrofen i nyere tid var en kombinasjon av de to, da et kraftig jordskjelv under Det indiske hav i 2004 utløste en tsunami som kostet 285.000 mennesker livet og gjorde millioner hjemløse.

Det er som regel ikke selve rystelsene som fører til dødsfallene. Det er følgevirkningene som jordskred, tsunamier og bygninger som faller sammen.

Jordskjelv koster alltid flest menneskelig vi land i den tredje verden, hvor man ikke har råd til å bygge husene sterke nok til å motstå skjelvene.