Slik kan man sikre mot jordskjelv

Det er ikke mulig å forhindre jordskjelv, så for å minimere skadene må vi forsøke å konstruere bygninger som kan motstå skjelvene.

Earthquake engineering

Et jordskjelvutløses alltid plutselig. Det er derfor ikke mulig å varsle slik at alle kan evakueres i tide. Flere hundre millioner mennesker bor i jordskjelvsoner, og det ideelle er å oppføre bygninger etter det grunnleggende prinsippet om at de ved et jordskjelv skal kunne gi etter uten å kollapse.

Det gjøres ved å bruke materialer som ikke er altfor stive, og ved å bygge på et fundament som fanger opp så mye energi fra skjelvet som mulig. Noen konstruksjoner har et nettverk av støtdempere mellom de bærende elementene.

I bestrebelsene med å finne den optimale konstruksjonen, har universitetet i San Diego bygd en enorm ristesimulator som utsetter for eksempel vindmøller og boligblokker for samme påvirkninger som jordskjelv.

Også strøm- og gassforsyning bør sikres, ettersom kortslutninger og gassutslipp ofte medfører store ødeleggelser.