Richters skala skulle bare brukes lokalt

Richters skala skapt for California. Han beskrev det selv som ganske tilfeldig at navnet hans er blitt knyttet til måling av jordskjelv.

Richter magnitude scale

Richters skala skapt for California

Han beskrev det selv som ganske tilfeldig at navnet hans er blitt knyttet til måling av jordskjelv. I 1927 arbeidet Charles Richter (1900–1985) på sin Ph.D. avhandling om teoretisk fysikk da veilederen hans ved CalTech fortalte at det var en ledig stilling på Seismologisk laboratorium. Var han interessert? Det var Richter, og han fikk jobben, som besto mest av rutineoppgaver slik som å registrere jordskjelvene seismografene sporet i California.

På et tidspunkt overveide han om man ikke kunne skape en målestokk for jordskjelvenes styrke i forhold til hverandre. Det ble til Richters skala, som ble presentert i 1935. Opprinnelig hadde han tenkt at den bare skulle være til lokal kalifornisk bruk, men den ble raskt utbredt til seismologer verden over, og med det fulgte berømmelsen.

Han hadde skapt skalaen i tett samarbeid med sin kollega, Beno Gutenberg. Men forklaringen lyder at han var så sjenert for å gi intervjuer at det var Richter som sto frem og derfor fikk navnet knyttet til skalaen.

Ingen øvre grense på Richters skala

Skalaen er logaritmisk med grunntall 10. Det vil si at jordskjelvets styrke ganges med ti for hvert trinn på skalaen. Et jordskjelv med styrke 4 er altså ti ganger så kraftig som et med styrke 3. Jordskjelvene blir plassert på skalaen ifølge seismografenes målinger av vibrasjoner, noe som betyr at Richters skala ikke nødvendigvis avspeiler det enkelte jordskjelvets ødeleggelser.

Det voldsomme jordskjelvet på Haiti, der over 100 000 mennesker mistet livet i 2010, målte for eksempel 7,0 på Richters skala. Til gjengjeld målte det kraftigste jordskjelvet som noensinne er blitt registrert – i 1960 i den chilenske byen Valdivia – og som "bare" fikk rundt 3000 menneskeliv på samvittigheten, 9,5 på skalaen.

Mange mener at Richters skala går til 10, men det er feil. Den er uten øvre grense. Som Richter selv sa er det naturen som setter grensen, og ikke skalaen. Teoretisk sett kan det derfor godt la seg gjøre å komme opp over styrke 10, men det er altså ikke målt ennå.