Kan det virkelig stemme at det er umulig å stanse jordskjelv?

Når et jordskjelv dundrer gjennom jordskorpen, er kreftene så voldsomme at vi ikke kan stanse det. Men geologer og ingeniører arbeider med en ny teknologi som gjør det mulig å styre ødeleggelsene utenom byene.

Jordskælv

Jordskjelv oppstår når spenningen mellom de tektoniske platene i jordskorpen blir for høy.

© AMING LIN ET AL. & BRÛLÉ ET AL. & SHUTTERSTOCK

Jordskjelv oppstår der de enorme kontinentalplatene skyves mot hverandre langs det geologene kaller en forkastning.

Når spenningen mellom to plater blir for høy, skjer det med ujevne mellomrom plutselige rykk. Disse rykkene merker vi som jordskjelv, og fordi kreftene er så store, er det umulig å stanse dem.

Varslingssystemer får folk i sikkerhet

Selv om vi ikke kan forhindre at jordskjelv oppstår, blir ingeniørene og forskerne flinkere til å dempe de destruktive virkningene av skjelvene. Varslingssystemer sender folk i sikkerhet, stanser tog slik at de ikke sporer av, og stenger ned elektrisitet og gass slik at det ikke oppstår branner.

Beskyttelse mot jordskjelv blir kanskje enda viktigere i framtiden, fordi stigende vannstand i verdenshavene øker trykket på kontinentalsokler som ligger langs de farligste forkastningene, som San Andreas i California og den nordanatolske forkastningen i Tyrkia.

Hull i bakken bremser jordskjelv

I 2014 klarte franske forskere å skape sikre øyer i et hav av destruktive rystelser.

Ved hjelp av borehull ledet de bølgene fra et kunstig jordskjelv utenom et bestemt område.

Det kan for eksempel sikre sykehus og atomkraftverk i jordskjelvrammede områder.