Jordskjelvtrussel lurer under Norden

Selv om Norden ligger langt fra tradisjonelle jordskjelvsoner, truer gamle arr i undergrunnen med å utløse en bestemt type jordskjelv som tidligere har lagt byer i grus.

Bilde fra filmen Skjelvet
© Fantefilm

I 2001 rullet et jordskjelv med styrke 7,7 inn over Gujarat-provinsen i India. Det ødela 400 000 hjem og kostet minst 13 800 mennesker livet.

Det som særmerket den tragiske begivenheten, var at området ligger langt fra de tektoniske grensesonene der jordskjelv vanligvis opptrer. Det såkalte intraplateskjelvet var dannet av faktorer som også kan oppstå i undergrunnen i Norden.

Liten, men reell jordskjelvfare

Faren for at et av de helt store skjelvene skal ryste Norden, er liten, men Norge ble så sent som i 1904 rammet av et jordskjelv med styrke 5,4.

Når så sterke jordskjelv rammer Norden, skyldes det en aktiv geologisk fortid som har etterlatt seg arr i det 3,5 milliarder år gamle grunnfjellet. Arrene utgjør svake soner som kan gi etter og utløse jordskjelv når de utsettes for trykk, strekk og vridning fra ulike retninger.

Norden presses fra alle sider

De geologiske kreftene som gir jordskjelv i Norden, stammer primært fra Atlanterhavet og istiden.

Norden er utsatt for vannrette krefter fra dannelsen av ny havbunn langt ute i Atlanteren.

Samtidig beveger undergrunnen seg loddrett i et forsøk på å oppnå likevekt etter at det kolossale trykket fra den siste istidens flere kilometer tykke isdekke forsvant for over 10 000 år siden.