Shutterstock
earthquake house

Hvordan måles jordskjelv?

Jorden opplever hver dag tusenvis av små jordskjelv, og ekstremt fintfølende instrumenter registrerer og måler styrken.

Seismograf registrerer rystelser

Når geologene registrerer et jordskjelv, bruker de en seismograf – et fintfølende instrument som gjengir rystelser i bakken som en sikksakkurve på papir. Styrken beregnes ved å måle det maksimale utslaget og se det i sammenheng med avstanden til skjelvet. Ved å lese av nøyaktig når rystelsene nådde frem til de forskjellige seismografene, kan forskerne beregne distansen til skjelvets episenter og hvor det skjedde.

Tusenvis av jordskjelv hver dag

Jorden opplever daglig flere tusen små jordskjelv. De minste registreres bare på lokale seismografer, mens jordskjelv med en styrke på 4,6 eller mer er så kraftige at de kan registreres overalt på kloden. Jordskjelvet som opptrådte over deler av Skandinavia i 2008, ble eksempelvis målt så langt borte som i Thailand. Denne typen jordskjelv slår til cirka 2000 ganger per år og registreres av verdens 10 000 seismografer – tettheten er størst i Japan og minst i Afrika.

Styrken i et jordskjelv angis med verdier etter Richters skala – oppkalt etter den amerikanske fysikeren og jordskjelvforskeren Charles Francis Richter. Skalaen ble tatt i bruk i 1935 og er senere blitt en del justert, men i utgangspunktet gir Richters skala beskjed om hvilken energi som frigis i de ulike jordskjelvkategoriene.

Richters skala er logaritmisk oppbygd

Samlet frigjort energi øker med 32 for hvert trinn på Richters skala – forskjellen mellom to trinn er derfor 32 x 32, tilsvarende en cirka 1000 ganger større energiutladning.