Hvor kraftige kan jordskjelvene bli?

Jeg har hørt at Richters skala ikke har noen grense for den maksimale styrken på et jordskjelv. Er det virkelig riktig?

Earthquake

Jordskjelv oppstår som følge av bevegelser i de tektoniske platene som jordskorpen er delt inn i. Skjelvene måles på Richters skala.

Det kraftigste jordskjelvet man har registrert, hadde en styrke på 9,5 og inntraff i Chile i 1960. Skjelvet i Indiahavet i 2004 som utløste den katastrofale tsunamien, hører også til blant de største med 9,3.

Jordskjelv mellom åtte og ti på Richters skala er sjeldne, vanligvis registrerer man bare ett i året. Og de fleste forskere har den oppfatningen at grensen er nådd ved jordskjelv på 9 på skalaen.

Men det kan være vanskelig å forutsi, for størrelsen på et jordskjelv avgjøres av faktorer som er kompliserte å kartlegge, som skorpens fysiske beskaffenhet og hvor store områder som henger geologisk sammen.

Teoretisk sett kan jordskjelv godt bli enda større, og Richters skala har heller ingen øvre grense. Men før skjelvene passerer 10, må det nok andre krefter til enn Jordens egne.

Jorden er eksempelvis blitt truffet flere ganger av store meteoritter, og rystelsene i sammenstøtet kan ha overgått de største jordskjelvene.