Hvilket jordskjelv var det kraftigste?

Var tsunami-jordskjelvet i Sørøst-Asia det kraftigste man noensinne har opplevd?

I historisk perspektiv har det nok inntruffet kraftigere skjelv, men det verste jordskjelvetman har registrert, fant sted utenfor kysten av Chile 22. mai 1960. Undersøkelser har vist at det målte rundt 9,5 på Richters skala. Jordskjelvets episenter lå 150 kilometer fra kysten, og da det ikke bodde så mange der, var det ”bare” 2000–3000 mennesker som omkom som følge av skjelvet og tsunamien. Denne beveget seg også tvers over Stillehavet, og da den nådde Japan etter 22 timer, ble ytterligere 200 personer føyd til på tapslistene. Jordskjelvet i Indiahavet i 2004 målte cirka 9,0 på Richters skala, noe som faktisk betyr at det var vesentlig svakere. Men da kyststrekningene i området er svært tett befolket, ble konsekvensene likevel meget alvorlige. Så kraftige jordskjelv er heldigvis sjeldne. Etter 1900, da man begynte å føre seriøs statistikk, har jordskjelv med en styrke på 8,0 eller mer forekommet sjeldnere enn én gang årlig. Til sammenligning er det blitt registrert 150 000 skjelv med en styrke fra 3,0 til 8,0.