Hva forteller Richter-skalaen?

Ved jordskjelv sier man at det var så og så kraftig på Richters skala, men hva betyr det?

Richter-skalaen er et mål for den energien som blir utløst ved et jordskjelv. Energien beveger seg som bølger gjennom grunnen, og når bølgene treffer en seismograf, blir den satt i svingninger. De svake vibrasjonene kan forsterkes slik at seismografen kan registrere selv små jordskjelv overalt på kloden uansett avstand. Når man skal regne ut Richtertallet, måler man det største utslaget på seismografen, og deretter korrigeres det blant annet for avstanden til jordskjelvets sentrum. Skalaen er logaritmisk, og det vil si at det ikke er like langt mellom trinnene. For hver gang man går opp et trinn på skalaen, tilsvarer det at jordskjelvet har utløst 32 ganger så mye energi. Et jordskjelv med styrke 7 er med andre ord 32 ganger så kraftig som et jordskjelv med styrke 6. Skalaen kalles noen ganger også den åpne Richter-skalaen, fordi den i motsetning til den tidligere brukte Mercalli-skalaen ikke har noen øvre grense. I praksis er det imidlertid ikke målt jordskjelv på over 9, og statistisk sett går det cirka 10 år mellom så store jordskjelv. Det er cirka ett jordskjelv i året med styrke 8, mens cirka 10 jordskjelv årlig kommer opp i 7.