IAEA

Tokyo var hårsbredd fra atomkatastrofe

For åtte år siden rammet et jordskjelv og en etterfølgende tsunami kystene av Japan og ødela deler av atomkraftverket Fukushima. Men katastrofen kunne ha vært langt verre.

Naturligvis skal et dødstall på 15 891 personer og 2585 savnede på ingen måte neglisjeres.

Men nå, åtte år etter Japans verste katastrofe i fredstid, kan japanerne likevel minnes de tapte med vissheten om at jordskjelvet som rammet landet 11. mars 2011, kunne ha utviklet seg langt verre enn det gjorde.

Påstanden har å gjøre med atomkraftverket Fukushima, som ligger på østkysten 220 km nord for Tokyo.

Tsunami brakte Fukushima i kne

Da jordskjelvet rammet, gikk de automatiserte nødprosedyrene på Fukushima i gang, og verkets reaktorer slukket helt etter planen.

Problemene oppsto for alvor først en time etter skjelvet da en 10 meter høy tsunamiskyllet inn over kysten og rev bort dieselgeneratorene og drivstofftankene som sto for kjøling av reaktorene.

Fukushima kunne blitt nytt Tsjernobyl

Bare raske og snarrådige beslutninger fra personalet på verket hindret total nedsmelting, noe som ville ført til at hele Fukushima-verket hadde gått i luften.

Hvis reaktorenes betongvegger var blitt smadret og det radioaktive innholdet sluppet ut, ville japanerne ha stått med et nytt Tsjernobyl i hendene.

En sterk vind i sørlig retning ville ha fraktet utslippet direkte ned til Tokyos 34 millioner innbyggere.

Arbeidere forhindrer ragnarok

Dagen etter tsunamien når temperaturen i reaktor 1 opp på over 1000 grader, og uran begynner å dryppe ut av brenselsstavene. Nedsmeltningen har begynt.

Operatørene på kraftverket bestemmer seg raskt for å slippe ut radioaktiv vanndamp fra reaktortanken – tross ordren fra atomkraftverkets eier, firmaet TEPCO. Det gjør det mulig for brannbiler at pumpe havvann inn i reaktoren for å kjøle ned atomdrivstoffet.

Reaktor 1-bygningen eksploderer under avkjølingen, men den totale nedsmeltning av det radioaktive materialet forhindres – og dermed den fullstendige ødeleggelsen av hele Fukushima-verket.

Hadde det ikke vært for de 50 frivillige arbeiderne, anført av Fukushimas driftsleder, Masao Yoshida, kunne Japan ha blitt utsatt for et atomragnarok med radioaktive utslipp på høyde med det man så i Tsjernobyl i 1986.