Fører klimaendringene til flere jordskjelv?

Har den globale oppvarmingen en effekt på jordens geologi? Kan varmen for eksempel utløse flere jordskjelv?

© Shutterstock

Endringer i klimaet gir trolig flere jordskjelv – og faktisk vulkanutbrudd. Det dokumenterte den britiske geologiprofessoren Bill McGuire i 2013.

Koblingen oppstår når høyere temperatur får de store ismassene til å smelte, slik at havet stiger. Det endrer på hvordan vekten er fordelt på jordskorpen, slik at de stive skorpeplatene som flyter rundt på klodens myke indre, synker ned noen steder og stiger opp andre. Begge deler kan utløse jordskjelv.

Vulkanutbrudd utløses av en litt annen prosess. Når en stor vekt flyttes, faller trykket nede i skorpen, noe som senker smeltepunktet slik at mengden av magma øker.

Smeltet is rystet Skandinavia

Prosessen bak hyppigere jordskjelv er blant annet dokumentert i det nordlige Skandinavia, som var dekket av opptil tre kilometer is under den siste istiden.

Kjedereaksjon utløser naturkatastrofer

Klimaendringer flytter rundt på vann og is, noe som endrer trykket i jordskorpen – med voldsomme konsekvenser.

Vann trykker på havbunnen

Når havet stiger, øker vanntrykket på havbunnen. De to sidene av en forkastning – en geologisk bruddsone –, presses fra hverandre slik at det oppstår flere jordskjelv.

1

Trykket på kontinentene stiger

Havstigningen gir ekstra trykk på kanten av kontinentene. Det kan skape helt nye forkastninger og utløse voldsomme undersjøiske jordskred, noe som kan føre til tsunamier.

2

Smeltende is letter trykket

Vekten fra en isbre eller en innlandsis kan låse en forkastning i jordskorpen. Når isen smelter, letter trykket på jordskorpen, noe som fører til flere jordskjelv.

3

Ismangel fører til vulkanutbrudd

Når isbreis smelter, faller trykket i jordskorpen, noe som gjør at smeltepunktet faller. Dermed oppstår det mer magma slik at risikoen for vulkanutbrudd stiger.

4
© Claus Lunau

Da isen smeltet, eksploderte antallet jordskjelv – også voldsomme skjelv som det som rammet Tyrkia og Syria 6. februar 2023.

Heldigvis ebbet skjelvene ut igjen etter hvert som trykket normaliserte seg. I dag opplever vi sjelden jordskjelv som er kraftigere enn om lag Mw 5 i Nordvest-Europa. Mw står for momentmagnitude og svarer noenlunde til den mer kjente Richters skala.

Jordskjelv har naturlig syklus

Selv om mye peker i den retningen, er ikke sammenhengen mellom menneskeskapte klimaendringer og hyppigheten av jordskjelv bevist. Det er geologenes dataserie fortsatt for kort til. Samtidig er sammenhengen vanskelig å påvise på grunn av den naturlige syklusen i antallet store jordskjelv.

Forskerne er usikre på nøyaktig hva den naturlige variasjonen skyldes, men statistikk over store jordskjelv har vist at de når toppen i antall om lag hvert 32. år.