3 nye teknikker skal beskytte oss mot jordskjelv

Rystelsene forvitrer i trekronene eller omdannes til underjordiske hyletoner. Det finnes nå flere ideer for å legge en demper på jordskjelv, og nå skal forskerne teste det første systemet som skal gjøre utsatte bygninger "usynlige" for skjelvene.

Et jordskjelv rammet Taiwan i februar 2016. I framtiden vil de kanskje kunne dempes eller omdirigeres.

© VCG/Getty Images

I tusenvis av år har bygninger blitt utstyrt med saueskinn, gummimembraner og kulelager for å beskytte mot de destruktive rystelsene fra jordskjelv. Men nå vil forskerne ta pusten fra selv jordskjelvet før det når fram.

En rekke teknikker prøves ut for å dempe, spre og omdirigere jordskjelv – i første omgang for å beskytte kritisk infrastruktur som for eksempel sykehus og atomkraftverk, men på sikt vil hele byer blir jordskjelvsikret.

1. Påler sprer jordskjelvbølger

Noe av det mest lovende er forsøk med ringer av nedgravde betongpåler, som er plassert med kortere og kortere mellomrom.

Når et jordskjelv treffer pålene, spres vibrasjonene, og når de har passert de innerste ringene, er der bare ganske harmløse krusninger igjen.

2. Røtter og kroner spiser jordskjelv

Ringene av betongpåler kan bare beskytte enkelte bygninger og ikke hele byer. Da trenger man høye trær. Svingningene i jordskjelvet kan forplante seg opp i trekronene.

De aller kraftigste jordskjelvene vil imidlertid kreve flere hundre meter høye trær. Dermed blir det et alternativ å installere gigantiske vindmøller for å ta pusten fra skjelvene.

3. Jordskjelv omdannes til hyletone

Store stålsylindre med hull, gravd ned i bakken, kan i teorien forvandle trykkbølgene fra jordskjelvet til ufarlige lydbølger. På samme måte som når man blåser luft inn i en trefløyte.

Et jordskjelv med styrke 8 på richterskalaen utløser en lydbølge på 160 desibel – omtrent som smellet fra en hagle.