Hvor er det farligst å bo?

Når man hører om naturkatastrofer, er det ofte de samme stedene som blir rammet. Er enkelte områder faktisk mye farligere å bo i enn andre

I samarbeid med Verdensbanken har noen forskere ved Columbia University i USA kartlagt hele Jorden med hensyn til risikoen for naturkatastrofer. Man delte kloden opp i små celler og vurderte faren for seks ulike katastrofer – virvelstormer, tørke, oversvømmelse, jordskjelv, vulkanutbrudd og jordras – på grunnlag av data fra de siste 20 årene. Det viser seg at det farligste stedet å bo, er på Taiwan. Der lever 17 millioner mennesker eller 73 prosent av befolkningen med faren for minst tre typer naturkatastrofer. Særlig virvelstormer er hyppige på Taiwan, men også jordskjelv og oversvømmelser forekommer ofte. Rundt én femdel av jordens overflate er til enhver tid truet av minst én naturkatastrofe, og der bor over halvdelen av Jordens befolkning. Ifølge en rapport fra FN har i alt ca. 1,8 millioner mennesker omkommet i naturkatastrofer i løpet av de siste 20 årene. Gjennomsnittlig blir det 247 personer per dag. Forskerne har ikke bare sett på faren for tap av menneskeliv, de tegnet også et verdensbilde av de økonomiske tapene som følge av katastrofene. Dette kartet viser at økonomien i flere land i Europa risikerer å bli skadelidende av ettervirkningene av oversvømmelse eller tørke eller begge deler.