Shutterstock / Alexander Lozitsky

Enorm tsunami truer Vest-Grønland

En enorm flodbølge vil oversvømme flere bygder på Grønland hvis en fjellskråning raser i sjøen og lager en tsunami. Geologer advarer om en forestående katastrofe, og myndighetene på Grønland tilbyr allerede å evakuere innbyggerne i området.

En tsunami på opptil 74 meter vil oversvømme bygdene rundt Karratfjorden på Grønlands vestkyst hvis en stor fjellskråning raser i havet.

Etter flere års målinger og beregninger roper geologer nå varsko fordi et fjellparti beveger seg mot avgrunnen med faretruende fart.

I verste fall vil flodbølgen utradere de små samfunnenes skjøre infrastruktur – med fatale følger.

Dødsbølge satte geologene på sporet

Siden 2017 har De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) overvåket fjellene rundt Karratfjorden, der det bor omkring 1200 mennesker – de aller fleste i byen Uummannaq.

Studiene ble intensivert etter at fjellskred i 2017 utløste en mindre tsunami som kostet fire personer livet, skadet ni og ødela mange hus.

Flodbølgen rammet hovedsakelig de to småbygdene Nuugatsiaq og Illorsuit, som i dag er forlatt.

Karrat Fjord og Uummannaq Fjord
© GEUS Bulletin

For å forhindre en lignende katastrofe i framtiden satte GEUS i gang grundige studier av fjellene Karrat 1 og 2, som utløste katastrofen.

Men de ble raskt oppmerksom på en annen og større trussel – fra et nabofjell ved navn Karrat 3.

Kjempefjell på vei mot dypet

Ved hjelp av nye satellittbilder og beregninger fra Norges geotekniske institutt har geologene fastslått at det bare er et spørsmål om tid før deler av fjellet sklir ned i fjorden og utløser den neste naturkatastrofen.

Beregningene viser at fjellskråninger på Karrat 1 og 2 beveger seg med en hastighet på en centimeter i uken. Men en flodbølge herfra vil bare ramme de bygdene som allerede er evakuert.

Deler av en fjellskråning på tre kvadratkilometer beveger seg enda raskere på Karrat 3, og et skred her vil ifølge GEUS føre til at en tsunami av katastrofal størrelse slår inn over tettstedene langs fjorden.

Flodbølgen vil nå bygdene og Uummannaq omkring en halv time etter et eventuelt skred, fastslår ekspertenes utregninger, men de kan fortsatt ikke si med sikkerhet når katastrofen inntreffer.

Geologene vet heller ikke hvorfor fjellene beveger seg ekstra raskt i dette området, men klimaendringer, stigende temperaturer og smeltende permafrost er under mistanke.

Mangelfull infrastruktur gjør vondt verre

I verste fall rammer tsunamien de tynt befolkede områdene om vinteren, når det er mørke hele døgnet og isen hindrer skipstrafikk. I så fall kan en tsunami fra Karrat 3 få fatale følger.

Helsesenteret i Uummannaq vil antagelig bli oversvømt, og det er allerede mangel på kvalifisert redningsmannskap i området.

Dessuten vil bølgen ødelegge småbygdenes kraftverk, og mobilnettverket vil gå tom for strøm innen fem til ti timer.

Innbyggerne vil være fanget – sannsynligvis uten både drikkevann og varme.