3 teknikker skal redde oss fra utslettelse

Jorda er et usikkert sted, og bare én ting er sikkert: Den neste katastrofe lurer rett rundt hjørnet. Heldigvis holder forskerne allerede på med å utvikle teknologier for å slukke ulmende supervulkaner, dytte på asteroider med kurs mot jorda og hindre at klodens temperatur løper løpsk.

© Shutterstock

1 – VULKANUTBRUDD: Nedkjøling og betongpropper avvæpner supervulkaner

© Giphy

Allerede i dag borer geologene ned i både vanlige vulkaner og supervulkaner som Campi Flegrei i Italia. Foreløpig er formålet å plassere overvåkingssensorer eller utnytte den geotermiske energien, men i framtiden kan teknikken også brukes til å stanse et forestående vulkanutbrudd. I en rapport fra 2018 har forskere sammenlignet i alt 38 forslag til hvordan supervulkaner kan avvæpnes. Noen av de mest lovende metodene er å ...

  • Gjøre magmaen mindre flytende, slik at den ikke stiger opp like lett. Seigheten endres ved å pumpe ned kjølemiddel i vulkanen eller tilsette stoffer som påvirker kjemien.

  • Lette trykket i vulkanen. Det kan gjøres ved å pumpe opp en del av den smeltede massen eller slippe ut de gassene som kan danne bobler og framprovosere et utbrudd.

  • Styrke jordskorpen over magmakammeret, slik at det ikke så lett gir etter. Geologene kan for eksempel sette betongpropper i revner i krateret eller kjøle ned steinen over vulkanen.
  • Heve magmaens smeltepunkt ved å øke trykket. Det kan skje ved å legge materiale over magmakammeret eller skifte ut grunnvannet med en tyngre væske.

#2 – METEORNEDSLAG: Atomsonde skyver på asteroide

© Mikkel Juul Jensen

En asteroide med kurs mot jorda kan styres med en sonde. Forskere foreslår at det sendes opp to sonder. Det første lager et nedslagskrater i asteroiden, noe som øker effekten når den andre treffer med en atomsprengladning. Eksplosjonen skal skyve asteroiden inn i en bane som ikke truer jorda.

#3 – KLIMAKATASTROFE: CO2-utvinning stabiliserer klimaet

© CarbonEngineering.com

Drivhusgassen CO2, som i dag varmer opp kloden, er nøkkelen til å styre klimaet på sikt. Det sveitsiske firmaet Climeworks oppførte i 2017 verdens første kommersielle anlegg som trekker CO2 ut av atmosfæren og deretter lagrer den. Teknikken hjelper med å bremse den globale oppvarmingen, som skyldes at vi slipper ut for mye CO2. Og når den neste istiden truer, kan vi pumpe CO2 ut i atmosfæren igjen for å holde temperaturen stabil.