Naturkatastrofer

naturkatastrofe_orkan

Naturens krefter ødelegger alt

I løpet av kort tid kan en naturkatastrofe ødelegge og endre alt rundt seg. Når den voldsomme ulykken rammer, skaper den store skader på sin vei og koster mange menneskeliv. Men hva er det som skjer under en tsunami, jordskjelv, oversvømmelse eller et vulkanutbrudd? Og hva kan vi gjøre for å forberede oss på det, slik at skadene blir minst mulig? Her på siden har vi samlet våre beste artikler om naturkatastrofer, slik at du kan forstå mer om naturens barbariske og uforutsigbare krefter, og lære mer om de nyeste oppfinnelsene i kampen mot naturkatastrofene

Naturkatastrofer

En naturkatastrofe er en katastrofe som ikke forårsakes av mennesker, men av naturen selv. Verden over har naturkatastrofer kostet mange menneskeliv og skapt store ødeleggelser.

Naturkatastrofer er umulige å stanse. Men med tiden er det funnet opp mange løsninger til å bli advart og forberedt best mulig mot naturens ustyrlige og uforutsigbart krefter.

Naturkatastrofer deles i 3 kategorier:

  • Hydrologiske naturkatastrofer: Katastrofer som vedrører fenomener med vann. Det vil si tsunami og oversvømmelser.

  • Geologiske naturkatastrofer: Katastrofer som begynner ved eller under jordens overflate. Her kan vi nevne jordskjelv, vulkanutbrudd og skred.

  • Klimatiske naturkatastrofer: Katastrofer som inkluderer mange ulike fenomener innen vær og vind. Blant annet tornado, orkaner, hetebølger og snøstormer.

I tillegg kommer branner, sykdommer og katastrofer som stammer fra verdensrommet, plassert i sin egen kategori.

Naturkatastrofer_ødeleggelse

© Shutterstock
naturkatastrofe_tsunami

Historiens verste naturkatastrofer

Gjennom tiden har naturens ødeleggende og dødelige katastrofer kostet mange menneskeliv. Særlig har Bangladesh og Kina vært hardt rammet av noen av historiens verste naturkatastrofer. I nyere tid var jordskjelvet i Det indiske hav i 2004 en av de verste naturkatastrofene. Det undersjøiske jordskjelvet fant sted like ved øya Sumatra i Indonesia. Skjelvet ble målt til 9,3 på Richters skala. Det utløste flere tsunamier på opptil 30 meters høyde som traff kystene i åtte asiatiske land: Indonesia, India, Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Maldivene, Malaysia og Bangladesh. Tsunamien spredte død og ødeleggelse på om lag 10 prosent av jordens overflate og drepte om lag 280 000 mennesker.
Side 1 / 2