Shutterstock

Naturfenomen i vekst har overraskende betydning for verdens CO2-regnskap

En global kartlegging av verdens innsjøer er dårlig nytt for kloden.

Flere og flere innsjøer dukker opp på verdenskartet.

Det er den oppsiktsvekkende konklusjonen i en stor internasjonal studie som har kartlagt 3,4 millioner innsjøer verden over gjennom de siste fire tiårene.

Men i motsetning til hva man kanskje kunne forestille seg, er det ikke gode nyheter for klimaet.

For innsjøene er store utslippskilder av drivhusgasser.

Det skyldes at innsjøene slipper ut store mengder gasser som CO2, metan og lystgass når bakterier og sopp mesker seg med døde dyr og planter på sjøbunnen.

Faktisk står verdens ferskvannssjøer sannsynligvis for noe som svarer til en femtedel av alle CO2-utslipp til atmosfæren – og forskerne frykter at klimaendringene vil få innsjøene til å produsere enda mer.

Klimaendringer – Isen smelter

Klimaendringer påvirker temperaturen slik at blant annet isen i Arktis og på Grønland smelter.

© Shutterstock

Verdens innsjøer

Heftig vekst i små innsjøer

Studien, som er utgitt i Nature Communications, viser at arealet av innsjøer har vokst med om lag 46 000 kvadratkilometer mellom 1984 og 2019.

Det er et anslag forskerne har kommet fram til ved å bruke satellittbilder i høy oppløsning kombinert med kunstig intelligens.

Ifølge forskernes beregninger har CO2-utslippene fra innsjøer årlig økt med 4,8 teragram CO2 i perioden – det er like mye som Storbritannia økte CO2-utslippet sitt med fra 2011 til 2012.

Det er særlig de små innsjøene, mindre enn en kvadratkilometer, som har vokst.

Samtidig er det ifølge forskerne de som slipper ut mest drivhusgasser sett i forhold til størrelsen.

Det er fordi det vanligvis hoper seg opp mer organisk stoff der, og det blir gjort om til gasser. Dessuten er innsjøene ofte grunne, slik at gassene lette kommer opp til overflaten og videre ut i atmosfæren.

Ifølge forskerne som står bak studien, er det to viktige årsaker til alle de nye innsjøene: klimaendringer og menneskelig aktivitet.

Om lag halvparten av arealøkningen utgjøres av reservoarer, altså kunstige innsjøer. Den resterende halvparten er først og fremst innsjøer skapt av smeltede isbreer eller tinende permafrost.