Derfor er skogen bra for deg

På med turstøvlene og ta en tur i skogen. Forskning viser at naturopplevelser er bra for mer enn humøret – de styrker kroppen også.

Skovluft

Vi vet det så godt: En tur ut i en vakker høstskog gjør oss glade og gir ekstra energi og overskudd.

Men er gleden ved naturen rent psykologisk, eller påvirker skog, fjell og strand faktisk kroppen og hjernen fysisk? Ny forskning tyder på det, skriver National Geographic.

Natur er bra for diabetes og astma

Forskere ved det britiske University of Exeter undersøkte sammenhengen mellom 10 000 menneskers psykiske helse og hvor de bodde, og fant at folk som bor nærmere grøntområder er i større psykisk balanse.

Og nederlandske forskere konkluderte i 2009 at forekomsten av en rekke sykdommer, blant annet depresjon, angst, hjertelidelser, diabetes, astma og migrene, var lavere hos mennesker som bodde mindre enn en kilometer fra et grøntområde.

Det er noe i luften ...

Nøyaktig hvorfor naturen virker positivt på helsen vet man ikke, men noe tyder på at det er noen gode stoffer i den luften vi puster inn ute i naturen.

Japanske forskere hevder f.eks. at luften vi puster inn i skogen, har bakterier i seg som styrker fordøyelsessystemet og gjør oss i stand til å bryte ned stoffer vi ellers ikke ville kunne omsette, og dermed får vi tilført næring som gagner oss fysisk og mentalt.

Via plantene og bakteriene som lever på dem, får vi dessuten en rekke essensielle oljer som kan hjelpe oss med å bekjempe skadelige mikroorganismer.

Japanerne hevder dessuten at skogluft inneholder negative ioner, og når vi puster inn disse, bidrar de til å nøytralisere allergener og andre skadelige stoffer i kroppen.

Vi er skapt for natur

Naturen ser også ut til å ha en positiv innvirkning på stressnivået vårt.

Målinger av stresshormoner, åndedrett, hjertefrekvens og svetteutsondring hos forsøkspersoner antyder at små doser natur – til og med bare bilder av natur – kan virke beroligende og forbedre prestasjonene.

Forskerne forklarer det med at kroppen slapper av i naturlige omgivelser fordi det minner om det miljøet vi evolusjonært utviklet oss i. Sansene våre har derfor lettere for å tolke opplysninger om planter og vannløp enn om høyhus og trafikk.

Uansett, det ser ut til at det er en sammenheng mellom det å oppleve naturen og en god fysisk og psykisk helse. Og det er vel egentlig et godt nok argument for en søndagstur i skogen.

Les mer i National Geographic: Naturens helbredende kraft.